Bolag: Coegin Pharma
Kortnamn: COEGIN
Antal aktier: 513 436 363 st
Aktiekurs vid analys: 0,568 SEK
Marknadsvärde: ca 284 MSEK
Börslista: Nordic SME
Skribent: Sebastian Clausin

Alla veckans aktie finns listade på veckoredovisningen som du hittar här.

Coegin Pharma – börsens billigaste Fas II bolag med indikation mot cancer
Coegin Pharma genomförde nyligen ett omvänt förvärv av ett bolag som avvecklat sin tidigare verksamhet och satt på en kassa.

Om man letar på egenhand så finns det mycket intressant information om Coegin som sammantaget pekar på att Coegin är mycket försiktigt värderat och att det kommer hända mycket intressanta saker det närmsta året.

Coegin borde kunna värderas som liknande bolag på börsen och då skulle kursen kunna stå i 1,5-2kr. Anledningarna till en kommande uppvärdering från dagens nivåer är många:

  1. Det är få som förstått Coegins verksamhet, intresset borde öka framöver när fler satt sig in i bolaget
  2. Coegin inleder en Fas II studie inom hudcancer 2021 
  3. Coegin överväger utdelning av ett njurprojekt som kan få orphan drug status (eller prioritet)
  4. Coegin har en stark kassa som räcker över resultaten från Fas II – studien

Vad gör Coegin?

Coegin utvecklar läkemedel mot hudcancer (basalcellscancer) och förstadier till hudcancer (aktinisk keratos) baserat på sin kunskap och erfarenhet från den egna patenterade cPLA₂α-hämmaren (CPLA-hämmaren) som visat sig verksam i såväl djurmodeller som tidigare kliniska studier. 

CPLA-hämmaren som Coegin patenterat har tidigare använts i en lyckad studie mot psoriasis och är därmed säker, tolerabel och har bevisad effekt. Detta minskar risken för den kommande Fas II studien och ger en stabil grund för övriga projekt.

Hur skapar Coegin värde?
Coegin har styrt om sitt kliniska arbete mot cancer för att kunna nå större och mer värdefulla marknader. Basalcellscancer är den vanligaste hudcancerformen och aktinisk keratos är det vanligaste förstadiet till cancer. Marknaden är mycket stor och enbart i USA uppskattas att 4 miljoner människor varje år får basalcellscancer. I dagsläget är operation den vanligaste åtgärden och det finns ett stort behov av att kunna åtgärda dessa indikationer utan kirurgiska ingrepp

Under 2021 kommer Coegin påbörja och slutföra en fas II studie mot basalcellscancer/aktinisk keratos. Vid ett lyckat resultat är chanserna mycket goda för uppköp eller attraktivt licensavtal med ett större läkemedelsbolag. Eftersom CPLA-hämmaren redan är kliniskt prövad är sannolikheten för ett lyckat resultat högre än många andra cancerläkemedel.

Hur mycket har investerats i Coegin fram till dags dato och behövs det mer pengar?
Ca 220 MSEK har investerats i Coegins läkemedelsverksamhet fram till idag. Det mesta av kapitalet har tillförts av ägarna och en liten del är offentliga bidrag. Utöver detta har bolaget ca 30 MSEK i kassan vilket räcker till dess att Fas II resultaten presenterats i slutet av 2021. Behövs mer pengar efter det lär riktade emissioner eller kanske försäljning av dotterbolag (se nedan) vara föredragna alternativ.

Utdelning (eller försäljning) av dotterbolag
Utöver Fas II programmet driver även Coegin preklinisk utveckling av läkemedel mot kritisk njursjukdom (CKD). CKD är ett tillstånd som saknar effektiva behandlingsmetoder och där en ny kandidat potentiellt skulle kunna få orphan drug status eller priority voucher. Coegin har som ambition att inleda en Fas I studie inom CKD under 2022 och har öppnat upp för att bolagisera och särnotera projektet.

Värdering
Coegin värderas i dagsläget till ca 284 MSEK inklusive en kassa om 30 MSEK. Andra bolag med kandidater mot Cancer är tex Scandion Oncology (börsvärde 700 MSEK, Fas II påbörjad), Dextech (börsvärde 700 MSEK, Fas II påbörjad), Cantargia (hade börsvärde om 1500 MSEK vid inledningen av Fas II studien, börsvärdet på 5000 MSEK i dagsläget. Listan kan göras lång och då har inte ens Kancera nämnts.

När marknaden får upp ögonen för Coegin så är det inte orimligt att förvänta sig en betydande värdestegring. Anledningarna till att bolaget bör värderas upp är flera:

  1. Det är få som förstått Coegins verksamhet, när fler gjort sin analys ökar intresset
  2. Coegin inleder en Fas II studie inom hudcancer 2021 
  3. Coegin överväger utdelning av ett njurprojekt som kan få orphan drug status (eller prioritet)
  4. Coegin har en stark kassa som räcker över resultaten från Fas II – studien

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@finanstid.se