Bolag: BrandBee
Kortnamn: BRANDB
Antal aktier: 1 376 928 550 st
Aktiekurs vid analys: 0,069 SEK
Marknadsvärde: 95 MSEK
Börslista: Spotlight Stock Market
Skribent: Jennifer Berntsson

Alla veckans aktie finns listade på veckoredovisningen som du hittar här.

BrandBee är ett IT-bolag som specialiserar sig inom utveckling av IT-plattformar  för publicering och redigering av videomaterial, analys och andra egenägda plattformar. Bolaget erbjuder tjänster inom avancerad analys, strategi, annonsering, optimering och rapportering samt egenutvecklade verktyg för innehållsproduktion och leadsgenerering som används av kunder i marknadsföringssyfte och digital kommunikation. BrandBees affärsidé och vision är att stödja företag i marknadsföring där kunder har ett stort urval av funktioner att tillämpa i sin digitala marknadsföring. För de kunder som själva hanterar sin marknadsföring är BrandBee dels en systemleverantör som bidrar till kostnadseffektivitet för marknadsavdelningen. För resterande kunder agerar BrandBee som en extern marknadsavdelning, både för de som helt saknar en marknadsavdelning och de som behöver stärka upp inom specifika områden och kompetenser. 

Idag tillhandahåller bolaget hela spektrumet av digitala tjänster och produkter genom fyra korsfunktionella entreprenörsdrivna affärsområden:

Analytics & Data Science, Marketing, Technologies och Creative & Labs.

Utöver dessa fyra affärsområden delar Brandbee in sin affär i två huvudsegment.    Produkter: ägda plattformar & produkter som Brandbee bygger, förvaltar & förfinar. ​ Tjänster:  managementkonsulter och specialister inom resultatdriven digital marknadsföring.

Produkter: 

VideoBurst.commed VideoBurst kan företag fylla sina flöden inom sociala medier automatiskt vilket leder till ökad interaktion med sina kunder. Syftet med VideoBurst verktyget är att göra det enkelt för marknadsavdelningar att använda video i deras ordinarie kampanjer. Plattformen VideoBurst går automatiskt in och hämtar innehåll som till exempel nya bilar, hus med mera och skapar därefter kampanjer. Det är sedan enkelt att publicera i den kanal som är mest lämpad, såsom Facebook, Instagram, Youtube eller webbsidor. 

Brand Value Indexär ett verktyg som genom smarta algoritmer och insamling av stora mängder data, utvärderar den relativa konkurrenskraften hos ett företag i alla digitala kanaler. Kunder får genom Brand Value Index djupa insikter i hur de står sig jämfört med branschkollegor och även vilka åtgärder de kan ta för att öka sin slagkraft. BVI är ett kraftfullt verktyg som främst används av större annonsörer ofta på en internationell marknad. 

Studentcompetitions.comär världens största onlineplattform med alla större globala och lokala studenttävlingar. Sidan inkluderar IT-tävlingar, design-, foto- och konsttävlingar.

Nordpress.coär en plattform som bygger på det allra bästa från WordPress. Det innebär att man snabbt och enkelt kan skapa en professionell, stabil och snabb webbplats, som dessutom alltid är säker då plattformen alltid har de senaste säkerhetsinställningarna. 

CCHound.comär en plattform av CC-licensierad musik från olika artister och genrer som kunden kan använda i sina kreativa projekt. Idag huserar över 3 500 låtar och ljud på plattformen. 

Attribution Indexen datadriven attributionsplattform som visar effektiviteten för varje marknadsföringskanal. Det hjälper kunder att fördela budgeten mer effektivt och öka resultat för kampanjer.

Tjänster:  

– SEOSearch Engine Optimization (sökmotorsoptimering) är det kunder använder sig av för att få sin webbplats att synas högre upp i sökmotorer.

– SEMSearch Engine Marketing (sökmotorsmarknadsföring) handlar om att marknadsföra sig med hjälp av sökmotorer (så som Google, Bing, Yahoo). Oavsett om man betalar för det eller arbetar med sin egen webbplats för att komma högt upp i det organiska sökresultatet.           

– ProgrammaticProgrammatic advertising är när digitala annonser köps genom en teknisk plattform, istället för att bokas manuellt av en säljare. Som annonsör hanterar man alltså sina kampanjer i ett interface (Demand Side Platform), där alla kampanjens förutsättningar sätts. Annonsörens system är ihopkopplat med siter och annonsnätverkens system (Supply Side Platform) och transaktionen sker i realtid mellan dem.

– SoMesociala medier och digital marknadsföring.

– Innehållsproduktion en strategisk marknadsföringsmetod som fokuserar på att skapa och distribuera värdefullt, relevant och konsekvent innehåll.

Videoplattformen VideoBurst samt analysverktyget Brand Value Index är centrala i BrandBees produktsortiment. Genom dessa digitala plattformar får kunden ett konto och kan teckna upp sig på olika abonnemang. Både VideoBursts och Brand Value Index affärsmodell bygger på intäktsströmmar från abonnemangsförsäljning och för VideoBursts del även produktion av kundunika videomallar. Eftersom bolaget vill erbjuda tjänster som ska vara enkla och flexibla för bolag tar man endast betalt för den funktionalitet som kunden önskar. Detta leder till att sänka tröskeln för företag som vill komma igång med digital marknadsföring men ännu inte vet i vilken grad det kommer att nyttjas. Strategin är att få företag att börja använda tjänsterna och produkterna, för att sedan utöka abonnemanget och på så vis successivt öka bolagets intäkter. Bolagets ambition är att bli marknadsledande i Sverige för att slutligen etablera sig på den globala marknaden. Redan idag är BrandBee etablerade i Indien och Filippinerna där man som har mål att sälja produkter mot mindre företag där interna resurser är begränsade. De tekniska lösningarna som bolaget utvecklat gör det möjligt att skapa stora mängder innehåll snabbt till en liten kostnad. Detta är områden som BrandBees kunder, oavsett storlek, ofta beskriver som mycket resurskrävande. Den tekniska grunden och den effektivitet den medför är även en av BrandBees styrkor gentemot sina konkurrenter. Leveranserna sker helt baserat på kundens behov och bolaget har både kunder som lagt över samtliga digitala marknadsinsatser på BrandBee och kunder som enbart använder bolagets verktyg på egen hand.

Allt fler bolag prioriterar video i sin marknadskommunikation vilket även märks i BrandBees kundportfölj. Bolaget har idag både stora och små bolag som återkommande kunder inom olika branscher. Kunder såsom Inet, Mäklarringen, Soluno BC, Upplands-Bro Kommun, HomeTV och Mavshack finns representerade. Videoreklam är idag den marknadskommunikation som växer mest och har haft störst framfart de senaste åren. Enligt analytiker beräknas medieägarnas nettointäkter att uppgå över 600 miljarder dollar. Enligt institutet för reklam- och mediestatistik uppgick den totala reklaminvesteringen i Sverige till 82 miljarder kronor 2019. Globalt beräknas den digitala annonseringen stå för mer än hälften av den totala annonsspenderingen vilken BrandBee är redo att möta med sina unika produkter och tjänster.

Bara nyligen fick bolaget även in H&M foundation, Cura of Sweden, Riddermarks bil, AMAB, Lanetalk, och Energipartner som kunder, samt ett samarbetsavtal med Fuel Media & Marketing i England för att snabbare komma åt en större marknad.

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@finanstid.se