Bolag: BrainCool
Kortnamn: BRAIN
Antal aktier: 61 236 341
Aktiekurs vid analys: 11,32 SEK
Marknadsvärde: ca 693 MSEK
Börslista: Spotlight
Skribent: David Andersson & Martin Bengtsson

Alla veckans aktie finns listade på veckoredovisningen som du hittar här.

BrainCool AB är ett medicinteknikbolag som är börsnoterat på Spotlight stock market sedan 7:e maj 2014. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund och bolagets VD heter Martin Waleij. Det finns totalt 61 236 341 utestående aktier på marknaden.

BrainCool är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicintekniska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget är uppdelat i två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. 

Affärsområdet BrainCooling
BrainCooling området består av deras TTM (Targeted temperature management) system BrainCool (under benämning Iqool på den amerikanska marknaden) och RhinoChill.

BrainCool/Iqool system

 • BrainCool/Iqool system har erhållit marknadsgodkännande i USA, Europa, Sydkorea, Vietnam och Mexico.
 • Bolaget är ensamma på marknaden med anti-shivering funktion som ingår i projektet Brainsave vilket har fått godkänt patent i Japan, Kina och Sverige. Bolaget förväntar sig inom kort ett godkännande i USA, Sydkorea och Europa på applikationen.
  Frossbrytningar hos vakna strokepatienter är ett stort problem som denna applikation motverkar och kan förbättra livskvaliteten hos miljontals patienter.
  Braincool har fått finansiering på 5 msek från Vinnova för Brainsave och studien skall avslutas i april 2021.
 • USA uppdaterade sina riktlinjer för tidig kylning under november månad 2020, att implementera tidig kylning och avancerade TTM system. Den amerikanska marknaden ligger i framkant vad gäller implementering av TTM system.

BrainCool AB (publ) – Nyhetsuppdatering i USA om BrainCool produkter inom TTM (”target temperature management”), rekommenderade av de nya riktlinjerna för hjärtstopp från American Heart – BrainCool (cision.com)

 • Undertecknat inköpsavtal med Intalere i oktober 2020, en rikstäckande GPO (General Purchase Organisation) som representerar 3800 akutsjukhus i USA. Inköpsavtal med Healthtrust i juni 2020, en rikstäckande GPO som representerar över 1600 intensivvårdssjukhus i USA. 
 • Starkt patentskydd för BrainCool/Iqool system.
 • Bolaget erhöll reimbursement för BrainCool system i Sydkorea under januari 2020.
 • Braincools VD har i en intervju i Biostock 2021-01-20 öppnat för att en försäljning av IQool kan ske under året. Man kan då fokusera på att utveckla Cooral som nämns under Pain Management nedan.
  Det har varit ett antal större uppköp av konkurrenter:
  BD köpte Artic Sun 250 miljoner USD 2011.
  Belmont industries köpte upp Criticool för 1,5 miljard SEK för ett par år sedan.

RhinoChill system

 • 2016 förvärvade BrainCool det konkurrerande amerikanska bolaget Benechill och dess produkt Rhinochill. Fram till 2016 hade Benechill tagit in totalt 55 MUSD för sin verksamhet, dvs närmare en halv miljard SEK. Mitt framför näsan på alla andra större aktörer inom medicinteknik branschen lyckades BrainCool komma över Rhinochill för cirka 16 miljoner SEK. En enorm bedrift!
 • Ny studie med Rhinochill visar med statistisk signifikans att tidig kylning leder till ökad överlevnad och neurologisk funktion för hjärtstoppspatienter.

BrainCool AB (publ): Ny studie med RhinoChill™ visar med statistisk signifikans att tidig kylning leder till ökad överlevnad och neurologisk funktion för hjärtstoppspatienter – BrainCool (cision.com)

 • Med de nya riktlinjerna i USA så har Braincool högsta rekommendation för TTM så tidigt som möjligt på vuxna vid hjärtstopp hos alla medvetslösa patienter efter ROSC. Det vill säga att prehospital (Rhinochill är idag det enda säkra systemet) kylning inkluderas i riktlinjerna.
 • Marknadsgodkännande i Europa och Vietnam. 
 • Totalt 14 beviljade patent i USA (viktigaste marknaden). 

BrainCool AB (publ) erhåller nytt patentgodkännande i USA – BrainCool (cision.com)

 • Tyskland är största marknaden i Europa för hypotermibehandling.

BrainCool AB (publ): Ny viktig publikation talar för tidig kylning i den årliga tyska intensivvårdspublikationen – BrainCool (cision.com)

 • FDA har accepterat europeisk klinisk data för De Novo 510k-ansökan avseende Rhinochill på den amerikanska marknaden.

FDA godtar europeisk data för Braincools kommande ansökan för RhinoChill | Placera (avanza.se)

Affärsområdet Pain Management

Pain Management området består av två applikationer, Cooral® samt CooLimb® för att motverka oral mukosit (OM) respektive perifer neuropati.

Cooral System

 • Cooral system har erhållit Breakthrough Device ifrån amerikanska FDA samt försäkringsersättning 2020-02-01: 

Genombrott för BrainCool – Cooral[® ]erhåller Breakthrough Device från FDA samt försäkringsersättning i USA | Placera (avanza.se)

 • Signifikanta resultat presenterades vid en ”late breaking session” vid Europas största konferens inom klinisk onkologi, MASCC, september 2020. Studien är en randomiserad nordisk studie av 180 patienter som blev fullrekryterad i november 2019 och utgör basen för ett FDA godkännande. 

BrainCool AB (publ): Kliniskt och statistiskt signifikanta resultat för att motverka Oral Mukosit med Cooral® System utgör ett genombrott för ny behandlingsmetod – BrainCool (cision.com)

 • Nya riktlinjer för Oral Mukosit, januari 2020. De organisationer som publicerar internationellt accepterade riktlinjer för behandling av prevention av oral mukosit, har inför 2020 reviderat sina tidigare rekommendationer från 2013. 
 • Cooral har erhållit fasttrack i USA och Kina. Cooral system har en så kallad Expedited Access Pathway (EAP) inklusive ”priority review” från FDA, vilket bekräftar att FDA betraktar Cooral som en ”breakthrough technology for an unmet medical need”.
  Som ni kunde läsa högre upp fick Cooral Breaktrough device 2021-02-01 i USA.
 • Cooral har patent på flera stora marknader såsom i USA, Japan, Kina och Europa.
  Senaste patentet var för USA och kom 2020-02-15: BrainCool AB (publ): Patentgodkännande för Cooral® System i USA
 • Bolaget presenterade nyligen en marknadsanalys som de tagit fram sedan några månader tillbaka för Oral Mukosit i Japan, USA och Europa big five (UK, Spanien, Frankrike, Italien och Tyskland). I dessa sju major markets låg det totala antalet OM patienter på strax över 1,4 miljoner under 2017 och 2030 ser siffran ut att landa på strax över 1,7 miljoner patienter. Den amerikanska marknaden står för 62% av totala OM patienterna bland dessa sju major markets. Med andra ord är potentialen för Cooral på USA marknaden enormt stor för BrainCool. Vi antar att priset kommer att ligga på 10.000kr/patient (fullt rimligt). 62% av 1,7 miljoner är strax över 1 miljon. 1 miljon patienter i USA x 10.000kr/patient är 10 miljarder per år!
  Citat Martin Waliej, VD “We are sure we will open up the US market this year”.

KOMMANDE TRIGGERS

 • Europeiska riktlinjer för TTM, 25 mars
 • Publikation kring Cooral i stor medicinsk tidskrift, våren 2021
 • Studieresultat Brainsave, våren 2021
 • Cooral FDA godkännande (slutgodkännade för breaktrough med automatisk ersättning från försäkringsbolagen), förväntas Q2 2021
 • Lansering Cooral på USA marknaden, Q3 2021
 • Avyttring Iqool, under 2021 (Biostockintervju 2021-01-20)
 • Listbyte till First North, under 2021 (Biostockintervju 2021-01-20)
 • FDAansökan för Rhinochill, under 2021

LÄS MER OM BRAINCOOL

Bolagets hemsida

Facebookgrupp för aktieägare

Intervju med VD Martin Waleij 2021-01-20 i Biostock 

Mer om Oral Mukosit, sjukdomen som Cooral riktar in sig på, i Tandläkarpodden: https://poddtoppen.se/podcast/1544096734/tandpodden/mot-java-walladbegi-ung-tandlakare-som-leder-internationell-studie-for-att-motverka-biverkningar-av-cancerbehandlingDisclaimer

Sektionen Veckans Aktie på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@finanstid.se