Företag: Attana
Kortnamn: ATANA
Lista: NGM Nordic
Antal aktier: 170 468 901 St
Marknadsvärde:   ca 199,8 MSEK
Aktiekurs vid analys:  1,176 SEK
Skribent: Aktiepionjären (@X9Stock)

Alla veckans aktie finns listade på veckoredovisningen som du hittar här.

Attana AB – Effektiviserar utvecklingen av läkemedel
Attanas affärsidé är att snabbt tillhandahålla kvalitetssäkrade forskningsresultat till läkemedelsbolag och forskare baserat på bolagets patenterade teknologier, för att effektivisera de långa och kostsamma processerna inom läkemedelsutveckling.

Läkemedelsindustrin investerar årligen nära 1 500 miljarder SEK på forskning och utveckling av nya läkemedel och söker kontinuerligt efter nya verktyg och processer för att effektivisera sin forskning och utveckling.

Med Attanas unika teknik kan experiment som tidigare endast kunde göras på djur nu utföras som enklare laboratorieexperiment. Forskare kan därmed tidigt i utvecklingsprocessen utvärdera hur en läkemedelskandidat verkar i människokroppen och upptäcka risker för biverkningar. Med tekniken går det bland annat att se hur starkt, fort och länge läkemedlet binder till mänskliga celler, samt få svar på vad det är som gör att ett läkemedel verkar eller inte verkar som förväntat.

Utvecklingstiden för att få ut ett nytt läkemedel på marknaden är oftast 10–15 år och patenttiden för läkemedel löper under 20–25 år. De största läkemedlen kallas blockbusters (storsäljare) där vinsten kan uppgå till så mycket som 8 miljoner dollar dagligen, tänk då vad ett år med extra försäljningsintäkter kan innebära för läkemedelsbolagen.

Affärsmodellen
Attanas affärsmodell består av två delar.

Del 1. Försäljning av analysinstrument. Med sina patenterade teknologier har de utvecklat ett instrument som de säljer för ungefär 2 Miljoner kr/st. 

Del 2. Kontraktforsknings uppdrag. Dvs man kan anlita Attana och få sina läkemedelskandidater prövade med hjälp av Attanas forskare och deras teknik. 

Värdering
Attana omsatte 2019 ungefär 7 Miljoner SEK och fick en rekommenderad kurs av Erik Penser Bank till 1.20 SEK. När Erik Penser Bank gjorde bolags analys så jämfördes Attana med bolag som inte Attana riktigt kan jämföras med, tex har Attana inga läkemedelskandidater som ett vanligt läkemedelsbolag, och det finns ingen motsvarighet idag på marknaden som man kan jämföra Attana med. Dvs det finns en viss unicitet i det Attana gör. För att få till en rättvis värdering så kan man bäst göra det genom att jämföra Attana med ett bolag lik Attana som blev uppköpt 2006 och det bolaget heter BiaCore och köptes upp av ingen mindre än GE Healthcare år 2006. Biacore var en ledande leverantör av system för analys av proteininteraktioner, mätning av biomarkörer och forskning och utveckling av läkemedel. Detta är precis vad Attana sysslar med, men det finns dock en stor skillnad mellan BioCore och Attana, och det är att Attana kan se “Off Target” interaktioner mellan läkemedels molekyler och molekyler i en cell, samt att de kan se interaktioner på genetiknivå. Detta gör Attanas teknik mycket mer överlägsen, vilket är en av anledningarna till att man säger att Attanas teknik är 3rd gen biosensor medan övrig teknik på marknaden är 2nd gen. Som VDn Teodor brukar säga “Attana kan se saker som INGEN annan kan”. BiaCore köptes upp för 3.2 Miljarder SEK, med dagens penningvärde blir det en bra bit över 4 Miljarder SEK. Attanas börsvärde idag ligger på cirka 190 Milj kr.

Attanas Covid-19 Diagnostik Satsning
Attana har presenterat sin nya satsning där en ny modifierat instrument kommer lanseras som kommer heta ”Attana Virus Analytic”. Med detta instrumentet kan man utföra antikroppstester mot alla typer av virus och detta kan man göra på Dag 1 efter ett virusutbrott. Det är mycket snack om immunitetstester men det Attana erbjuder är bra mycket mer än ett enkel test. Nedan bild visar jämförelsen med en vanlig immunitetstest och Attanas test. 

Följande information får du med Attanas teknik. 

 • Ej infekterat, har effektivt immunsystem.
 • Ej infekterat, har ineffektiv immunsystem.
 • Infekterat, tidig skede i infektionen.
 • Infekterat, sent skede i infektionen.
 • Antikroppar, Efter infektion, ”Ej aktiv infektion” effektivt immunsystem.
 • Antikroppar, Efter infektion, ”Ej aktiv infektion” Ej effektivt immunsystem.

Observera att ovan information får du för alla slags virus och bakterier, dvs detta gäller inte enbart Covid19, utan om det visar det sig att Covid19 muteras eller ifall det uppstår en ny pandemi med ett helt nytt virus så kan man med Attanas instrument på dag 1 utföra samma test med samma detaljrikedom.

Som ni ser så är Attanas tester via deras instrument mycket överlägsen sina konkurrenter. Det finns ingenting som ens kommer i närheten av det Attana är kapabel till att utföra. Attana letar efter partner för kommersialisering och masslansering med digitala giganter som Google, Microsoft etc för att använda AI teknologin. Planen är att de ska utveckla en applikation med AI som läser av sensografer som deras instrument skriver ut vid tester och som därefter automatiseras och skapar en profil på patienterna som kommer att se ut som nedan bild. 

Enligt Teodor har de redan fått väldigt många förfrågningar om Attana Virus Analytic instrumentet men Attana inväntar Diagnostisk godkännande innan de kan börja rulla ut sina instrument. Anledningen till att Attana inte tidigare ansökt om Diagnostisk godkännande för sin instrument är för att det inte behövs vid forskning och läkemedelsutveckling vilket varit deras fokus tidigare. Men i samband med Corona pandemin så började man se över Diagnostik sektorn då Attanas teknik i grund och botten är en Diagnostik verktyg. Attana har jobbat med Diagnostik av molekyler, Celler etc i över tio års tid. US Army anlitade Attana redan för tio år sedan och utvecklade med hjälp av Attana verktyg för att testa sina soldater mot olika sjukdomar efter att de tjänstgjort i utlandet, så Attana har redan varit aktiv med detta och US Army anlitade Attana i Sverige helt enkelt för att det inte fanns någon motsvarighet i USA. Attana fullständigt utklassar samtliga konkurrenter. 

Citat från Teodor Aastrup, VD för Attana

– Vi ser att det finns stora finansiella incitament för vår produkt på marknaden. Vid utbrott av nya virus kan vårt instrument utföra Diagnostik och antikropps tester från Dag 1. Jag har inte sett någon annan i världen presentera ett bättre förslag än den teknik som Attana använder inom Covid-19 diagnostik. /Teodor

Sätter fart på försäljning!
För att sätta fart på försäljningen har Attana förstärkt sitt affärsutvecklings- och säljteam med ingen mindre än Samir Fostock. Attana har anlitat Samir Fostock som Senior Rådgivare-Affärsutveckling via bolaget Vicama AB. Samir var en av Attanas medgrundare och ansvarade för bolagets affärsutveckling under de första åren. Sedan dess har han varit bosatt i Saudiarabien och Förenade Arabemiraten där han hjälpt bolag som EF-Education First och Northrop Grumman med affärsutveckling samt varit styrelseledamot i Saudi-Svenska Affärsrådet (SSJBC). Bosatt i Dubai, kommer Samir bistå Attanas globala försäljningsteam med särskilt fokus inom affärsområdet COVID-diagnostik i Mellanöstern, Indien och Nordafrika. I denna roll kommer han dessutom stödja HVD Life Sciences och deras lokala partners i regionen. Samir Fostock ägde vid årsslutet 9.9 Milj aktier vilket motsvarar 5,80 % av aktierna och var den som plockade flest aktier från höstens NE med hela 4 Milj kr i investerat kapital, efter Teodor som plockade aktier för 2.8 Milj kr. En mycket viktig detalj är att Samir kan mycket väl ha tankat aktier dagarna innan tillkännagivandet utan krav på registrering av insynshandel då han inte varit en insider formellt förrän efter att han signerat avtalet med Attana! Men en sak är mycket säkert och det är att Samir har insett följande

 1. Efterfrågan

– Ett otroligt stort behov av diagnostik verktyg/instrument i Mellanöstern, Indien och Nordafrika. I dessa länder krävs inte diagnostisk godkännande utan man kan börja rulla instrumenten direkt.

 1. Utbud

– Attana! 

– Som medgrundare och en av våra större aktieägare har han redan en gedigen kunskap kring Attanas erbjudande. Detta kombinerat med hans breda kontaktnät är jag trygg i att han kommer ha en positiv inverkan på våra försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter,”/VDn Teodor Aastrup

Jag har svårt att tro att Samir skulle dra in sig i ett sådant projekt från Dubai om inte han redan hade etablerade kontakter med stor efterfrågan för den produkt Attana erbjuder. Antagligen har Samir redan presenterat Attanas teknik och kommit långt i affärerna, och nu avtalat med Attana om att ingå i sälj teamet på provision för att slutföra affärer!

Det är inte många som reagerat på följande koppling! 

Samir arbetar idag på ” Vinnell Arabia” där han jobbar som Manager Directorate of Business Operations. 

“Vinnell Arabia is the market leader in U.S. military doctrine-based training, logistics, and support services inside Saudi Arabia. “

Vinnell Arabia är ett dotterbolag till Northrop Grumman som är världens största företag inom försvarsindustrin. Och om det är en sektor som är mest sårbar vid virus pandemier så är det försvarsindustrin. Det är inte helt omöjligt att Attanas första kund blir Vinnel eller Northrop Grumman.

Pågående Projekt
Attanas teknik har använts inom flertal forskningsprojektvärlden runt och det har skett otroliga framsteg där Attanas teknik varit den bidragande faktorn. Nedan är ett urval av alla de projekt som kommer leda till stora framgångar, som Attana är inblandad.

ExpreS2ion, AdaptVac, NextGen Vaccines och Köpenhamn universitet är en grupp aktörer som bildat ett konsortium för att utveckla vaccin till Covid-19. Herren på täppan är ingen mindre än professor Ali Salanti och instrumentet de använder i sin forsknings och utveckling är Attanas Cell 200. För bara några dagar sedan fick vi höra att deras Covid-19 vaccin har uppvisat bra immunitet och en väldigt hög nivå av Sars-CoV-2-neutralisering i ett djurtest (möss). Attana blev inbjudna till deras labb i Köpenhamn när projektet inleddes trots att gränsen varit stängt pga Corona utbrottet, men Attana fick special inresetillstånd för att leverera sensorchippar och annat material så Salantis team kunde komma igång med projektet. 

Vi har brugt Attanas teknologi til at validere vores COVID proteiners kvalitet og binding til ACE2 receptoren, dette har været essentielt for at se om vores protein har den rette kvalitet/fold. Vi har ikke kigget på alternative teknologier da vi er meget glade for Attana teknologien.

Ovan stycke är från Ali Salantis efter en kortare mejldialog mellan mig och honom.

AstraZeneca hade ett omfattande samarbete med Attana där närmare 1000 humana molekyler testats för att se om de kan bidra till att reparera hjärtceller efter en hjärtinfarkt, man fick upp ögonen för 12 proteiner med goda egenskaper. I synnerhet två proteiner, FGF9 och FGF16 visade på goda egenskaper och utvärderades vidare. När jag frågade Teodor ifall projektet fortlöper eller är avslutat fick jag svaret ”Inga kommenterar” trots att han tidigare gett statusuppdatering på andra projekt. Så uppenbarligen kommer det ske intressanta saker även kring detta projekt framöver. Antagligen genom köp av en eller flera instrument där Astra fortsätter forskningen i egen regi eller där AstraZeneca anlitar Attana i ett gigantiskt kontraktsforskningsuppdrag där Attana fortsätter forskningen åt Astras vägnar. Så här kommer det mer info om snart. Tänk efter en stund, varför anlitar inte AstraZeneca ett bolag som GE HealthCare för att utföra sina interaktions analyser inom hjärtsvikt? Båda är giganter och GE säljer instrument precis som Attana via BiaCore som de köpte upp. Eller varför använder de inte sina egna QCM instrument. Svaret ärr helt enkelt för de inte får fram den information som Attanas instrument får ut. En gigant som AstraZeneca väljer inte en samarbetspartner för pengar heller, de väljer den samarbetspartner som bäst kan skapa framgång i deras forskning. Och där har man dragit slutsatsen att Attana täcker deras behov bäst! Bara ett av många exempel där man valt lilla Attana framför andra giganter på grund av Attanas tekniska överlägsenhet. 

Vi har även det projekt som än idag pågår (sedan 2017-12) med Attana och AstraZeneca som syftar till att utveckla ledande metoder för kvalitetskontroll vid produktion av biologiska läkemedel. Detta projekt har en budget på drygt 20 miljoner kronor och skulle pågå i tre år, dvs avslutas detta året (2020). Detta projekt kan leda till att Attana får tillgång till ny teknik eller bli början på ett större samarbete/avtal med AstraZeneca. Ett inte helt omöjligt scenario är att Attana flyttar till Astra Zenecas BioVentureHub, för då får de AstraZenecas resurser samt kan anlitas direkt av de övriga 50 läkemedelsbolag som idag finns på hubben. Vi har redan fått höra från Astra om att de kommer utöka antalet bolag på hubben till 100, dvs dubbla. Och Attana skulle vara ett av få bolag som kan bidra till samtliga övriga bolag med sin expertis då vartenda bolag behöver i princip den teknik som Attana besitter, ink Astra själva som ständigt anlitar Attana. Och hela syftet med hubben är att samla alla dessa små bolag under Astras vingar, så att de tillsammans, med stöd från Astra, har större chans att lyckas nå framgång. 

Prof. Ian A. Nicholls vid Linneuniversitetet har startat ett projekt för att utveckla ett nytt läkemedel mot COVID-19. Den huvudsakliga tekniken de kommer att använda för konceptstudien är deras Attana Cell 200 instruments. Projektet är i en uppstartsfas och mer information kommer att delges vid ett senare tillfälle. Attana kommer att supportera Prof. Nicholls grupp med kunskap för att säkerställa en snabb utveckling. Det intressanta med detta projektet är att universitet inte har en partner i detta skedet, och att Attana skriver att mer info kommer.  Linneuniversitetet har till skillnad från Köpenhamn universitet ingen partner ännu. Köpenhamn universitet har avtalat samarbete med Expres2Ion och AdaptVac, samtidigt som Köpenhamn universitet bildat bolaget NextGen tillsammans med ExpreS2ion, dvs en Joint Venture. Så man kan nog dra slutsatsen att Linneuniversitet antingen kommer behöva skaffa en partner precis som Köpenhamn universitet, eller så kommer de bilda en Joint Venture för att dra ett potentiellt läkemedel eller vaccin till marknaden. Och just nu verkar deras enda partner vara Attana. Så mer info kommer garanterat från detta projektet också.

Dr. Daugaard och Prof. Salanti vid Köpenhamns universitet har som tidigare berättats gjort en revolutionerande upptäckt att malariaproteiner kan användas för cancerbehandling. Vid denna upptäckt spelade Attanas cellbaserade teknik en avgörande roll. Cancerforskaren Mads Daugaard har belönats med St. Baldrick’s Foundation Robert J. Arceci Innovation Award för att stödja hans forskning in barncancer. Dr. Daugaard publicerade 2015 i samarbete med Prof Ali Salantis team vid Centrum för medicinsk parasitologi,
Köpenhamns universitet deras gemensamma revolutionerande upptäckt och sedan dess har forskningen gått som på räls och resultaten är nu på väg att kommersialiseras genom företaget Var Pharmaceuticals som Prof. Sali Salanti är VD på.

Stark styrelse

Ingemar Kihlström
Ingemar Kihlström som har rötter från Astra Zeneca sitter med i Attanas styrelse. Han är även ordförande i bolag som Spectacure och Respiratorius vilka på olika sätt forskar kring cancer. Ingemar har även uppdrag i Prolight Diagnostics AB. Att Ingemar sitter i Attanas styrelse samtidigt som Attana och AstraZeneca har flertal projekt på gång visar det stora intresset AstraZeneca har i Attana. 

Gerald Emil Schmidt
Gerald Emil Schmidt, Ordinarie ledamot i Attana styrelsen.
Här har vi en mycket intressant individ som sitter i styrelsen på Attana. Låt oss kolla på hans referenser.

”Tidigare försäljningschef för Biacore därefter försäljningsansvarig på GE Healthcare”

Gerald Emil Schmidt var försäljningschef på BiaCore fram till 2007 då Biacore köptes upp av GE

Healthcare. Efter att GE Healthcare köpte upp Biacore för 3.2 Miljarder flyttade Gerald över till GE som Sales Director. Och den här herren sitter i Attanas styrelse. Mycket udd position kan man tycka? Att först sälja BiaCore till GE, sen flytta till Attana i syfte att… kanske förbereda bolaget för att bli uppköpt av GE? Attana besitter ju precis den teknik som GE Healthcare köper upp som komplement för sina egna instrument samtidigt som de investerar stort i de uppköpta bolagen för att få ut deras fulla potential, som de gjorde med Biacore. Och Gerald Emil Schmidt sitter BARA i Attanas styrelse! Inga andra bolags styrelse. 

VDs sätt att hantera bolagets resurser
Jag läste för länge sedan en artikel där man såg risker med en VD som ägde för stora andelar i egna bolaget framför en VD som inte ägde några andelar alls, eller som ägde mindre andelar. De menade att en VD inte kan vara objektiv i sina beslut om man äger stora andelar i det egna bolaget man är VD för. Framför allt gäller det beslut som innebär utspädning av VDns egna aktier, tex när en VD vägrar satsningar som kräver kapital vilket kräver NE vilket resulterar med utspädning av ens egna aktier. Något liknande sa Teodor också angående Kihlström (Från AstraZeneca som sitter i styrelsen) och om varför inte han ägde aktierna, Teodor menade att han ville ha en mix av ledamöter i styrelsen som har aktier och några som inte äger aktier, för då har vi vissa ledamöter som är objektiva och vissa som tar mer hänsyn till aktiekursens utveckling. Om alla i styrelsen äger aktier så kan man inte vara helt objektiv.

Teodor äger 25 % av aktierna, för er som inte visste det! Och ändå gick han in i senaste emissionen i höstas med närmare 3 Milj kr. Helt enkelt för att undvika en större utspädning av sina andelar. Så Teodor kommer göra allt i sin makt att driva bolaget till vinst utan att spä ut sina andelar i bolaget. Och detta gör Teodor genialiskt. Istället för att utöka personal så väljer de bort projekt som inte är av strategiskt vikt. Istället för att anlita fler så investerar de i sin teknik och effektiviserar sin verksamhet så att de kan utföra mycket mer arbete på samma mankraft. Istället för att anlita ett gäng internationella säljare som åker världen runt med instrument och håller dyra presentationer etc, så väljer Teodor istället att samarbeta med HVD som utför mer eller mindre hela arbetet kostnadsfritt och istället plockar HVD en liten procentsats för de affärer som Attana kammar hem via dem. Även medgrundaren Samirs avtal med Attana är helt och hållet provisionsbaserat. Istället för att börja marknadsföra sig på diverse plattformar för mångmiljonbelopp så låter Teodor Attanas kunder sköta marknadsföringen via vetenskapliga publikationer som skapas baserat på de upptäckter som görs på deras instrument. Med andra ord har vi en VD som verkligen hanterar bolagets pengar och resurser på det absolut bästa sättet som jag kan tänka mig är möjligt! Visst, detta skapar en begränsning för Attanas tillväxt på kort sikt, saker och ting har rört sig framåt lite saktare än vad vi önskat oss, men när man har en självsäljande produkt som i Attanas fall så behöver man inte bränna massa pengar för att nå framgångar, produkten är självsäljande och resultatet kommer. Teodor kan ta upp bolaget till miljardvärderingen utan att behöva spä ut sina andelar i bolaget. Attana är ett typiskt exempel på bolag som går från 0 till 100 på 2 sekunder, dvs Attana kommer inte växa ”sakta sakta” utan när de väl gör några avtal, samarbeten etc så kommer de tiodubbla sin omsättning på studs. De omsätter 7Milj kr/år (2019) och kan med ett enda affär tiodubbla den till 70 Milj Kr, tex om de säljer 15-20 instrument till en aktör. Med andra ord är ribban väldigt lågt i Attana, det kan gå fort upp.

Kommande affärer som är Bekräftat!

Under Q3 2019 rapporten fick vi veta att en beställning om analysinstrument skulle slutföras men gick inte genom på grund av omständigheter utanför deras kontroll. Efter dialog med Teodor menade han att beställningen endast blev framskjuten och han skrev även ordagrant ”Hade den ordern gått till avslut hade troligen alla varit nöjda”. Och denna ordern är endast framskjuten. 

Under Q4 2019 rapporten fick vi veta att de hade två större affärer från Asien på väg in som sattes på is på grund av Corona utbrottet i Asien, efter EPB analysen kunde vi konstatera att även att dessa avsåg instrumentaffärer och enligt mejldialog med Teodor är även dessa endast framskjutna. Och senast för några dagar sedan fick jag veta genom mejldialog med VDn, att HVD personalen arbetar aktivt med att avsluta dessa affärer snarast möjligt. 

Utöver ovan tre instrument affärer, så vet vi även att Attana har en pågående uppdragsforsknings projekt som pågår, med rekordsumman 1,5–2 Milj kr är detta Attanas absolut dyraste uppdragsforskningsprojekt, kunden hamnade dock under uppköp så projektet inleddes för en mindre summa på 0,5 Milj men är tänkt att slutföras efter uppköpet till sin fulla potential intäktsmässigt. Jag har forskat lite kring vem kunden är då Attana inte går ut med informationen offentligt pga. NDA och allt pekar på att denna kunden är The Medicine Company då dem är det enda bolaget inom BioPharma som köptes upp under hösten 2019, dvs den period som kunden enligt Attana hamnade under uppköp, och vem må köparen vara i den affären? Ingen mindre än giganten NOVARTIS! 

 

Attanas kommande Patentansökningar
För några veckor sedan fick vi veta att Attana kommer ansöka om två patent. Vad patenten avser är ännu inte offentliggjort. Attanas satsning inom Diagnostik kräver inte några nya patent då den tekniken rymmer inom Attanas befintliga patent. Så dessa två nya patentansökningar är antingen för helt ny teknik, eller en potentiell läkemedel som de utvecklat!? 

Gällande dessa två patentansökningar så tänk efter lite, en uppfinning görs inte på en dag, det är projekt som tar flera månader om inte flera år, och flertal om inte alla i bolaget är inblandade. Tänk efter lite hur de varit historiskt och hur det ser ut idag, ibland säger ett mönster rätt mycket om bolagets progress. Attana har runt 10 anställda och två patentansökningar på gång. Med det i åtanke så låt oss kolla på siffrorna.

Q3 2019 – 0,7 Milj kr intäkter

Q4 2019 – 1,4 Milj kr intäkter

Q1 2020 – 0,7 Milj kr intäkter

Efter perioden som ovan rapport avser så fick vi Info om 2 patentansökningar

Q2 2020 – Största orderingången någonsin!

Kraftig tillväxt
Ser ni inte mönstret? Enligt sista rapporten så har de redan dragit in lika mycket under April (EN MÅNAD) som de drog in under hela respektive kvartal dom senaste tre kvartalen! Det finns bara en förklaring till detta och det är att under Q3-Q4-Q1 så har deras resurser slukats av det projekt som härledde deras två patentansökningar, och nu när ansökan lämnas in och resurserna är frigjorda så har de på EN månad dragit in lika mycket som hela Q3, eller Q4 eller Q1.

Där har ni antagligen anledningen till att dessa tre kvartalen inte genererat några större intäkter. De har varit upptagna med projekt i egen regi vilket härledde till två patentansökningar!

Kvartal 1 2020
Utifrån sista kvartalsrapporten fick vi veta att Attana befinner sig i sin absolut bästa position hittills! 

 • “Vi har också nu fokuserat vår försäljning på kontraktsforskning och efter en viss avvaktan har vi i början av Q2 sett vår starkaste orderingång någonsin inom kontraktsforskningen.”
 • “Vi bedömer att det kommer att finnas en permanent efterfrågan på generiska testmetoder för immunrespons och i denna situation fyller Attana en viktig funktion.”
 • “Just nu jobbar vi på full fart i vårt laboratorium i Stockholm.”

De har sett den största orderingången någonsin under ett kvartal, dvs Q2, och detta kvartal är nästa kvartal! De har två patentansökningar på gång, och flera kunder som jobbar med vaccin mot Corona. Och utöver det har de flera instrumentaffärer som kommer till avslut när som helst. Och efterfrågan om att utveckla läkemedel snabbare och effektivare har exploderat, och Attana ligger i framkant när det gäller den marknaden. Potentialen framåt är enormt!

Nyemission
Hösten 2019 hade Attana Nyemission som övertecknades med +200%. VDn och medgrundaren sköt in hela 6,8 Milj SEK från egna fickan och plockade därmed hälften av alla aktierna som emitterades och tillsammans med resterande storägarna plockade de inte mindre än 62% av aktierna och lät endast 38 % föras över till den öppna marknaden. Här har vi ett bolag, vars ledning och VD samt medgrundare håller järngrepp om aktierna! Varför skulle man plocka så stora andelar från en NE som övertecknades med över 200 %? Framför allt när man redan äger så stora andelar i bolaget? Svaret är mycket enkelt! De har tillgång till information som vi på marknaden inte har. Och detta är inget jag sitter och antar, utan det är vad VDn själv har uttalat sig om ett flertal gånger. VDn säger ordagrant att det finns väldigt mycket som han skulle vilja dela med sig men som han inte får lov att göra, på grund av sekretess. 

Nuvarande innehav ser ut som följande

TVAA AB (Teodor Aastrup) 44 Miljoner 25,91 %
Samir Fostock, medgrundare och Senior Rådgivare-Affärsutveckling  9,9 Miljoner 5,80 %
Arne Nabseth, Styrelse ordförande 9,2 Miljoner 5,39 %

Potential
Attanas börsvärde idag ligger på 199 Milj Kr. Jag kan räkna ett tiotal bolag, vars börsvärde ligger mellan 500 Milj till 2 Miljarder, där bolagen endast besitter en upptäckt om ett läkemedel, som befinner sig mitt i studier med ett läkemedel som mycket väl kan totalt fallerar i kommande studier, som mycket väl kan stoppas från marknaden på grund av regulatoriska element, bieffekter etc, eller som mycket väl kan sluta med att den når marknaden men inte blir den framgång man hoppades på.

Dessa bolag värderar man 500–2000 Miljoner SEK. Sen har vi Attana, med sitt värde på 199 Miljoner SEK, ett bolag som anlitats i uppdragsforskning av världens 6 största läkemedelsindustrier Novo Nordisk, Novartis, Roche, AstraZeneca, Abbot och GlaxoSmithKline. Ett bolag med patenterad teknik som man utvecklat ett färdigt instrument av, som de säljer för 2 Milj med 85 % marginal, ett bolag som AstraZeneca betraktar som en saknad pusselbit för sin forskningsarbeten, ett bolag som Roche anlitar i uppdragsforskning trots att de själva har biosensorteknologi, detta bolag värderas endast till 190 miljoner SEK idag. Tänk efter en stund! Samtliga ovan nämnda bolagen investerar årligen astronomiska summor inom läkemedelsutveckling. Och DESSA har Attana etablerat kontakt med. Vartenda småbolag inom biotech på börsen skulle rusa flera hundra procent bara av ett PM där deras namn syns tillsammans med någon av ovan bolagen. Och här har vi Attana som arbetat med SAMTLIGA och har väl etablerat kontakt! Att Attana ännu inte tjänar stora pengar är inte alls konstigt! Tvärtom är det strategiskt och genialiskt förspel av Teodor. Han vet att när hans produkt väl är presenterat, när giganterna väl provsmakat på den teknik Attana besitter, då kan Teodor i princip sätta vilket pris som helst på sina tjänster. Och det är precis det som händer just nu! Många investerare som skriver om Attana verkar vänta på det lilla PMet som ska genera nån miljon höger och vänster. Jag säger istället så här… Vänta på det PMet som kommer där en av ovan nämnda läkemedels giganter bestämmer sig att placera Attanas analysinstrument på samtliga sina forsknings site och i samtliga forsknings led. Vi pratar då inte om ett eller två instrument. Vi pratar då om hundratals instrument och miljard omsättning. När Teodor säger att vi inom några år kommer omsätta miljarder så är det precis DETTA som han snackar om! Tänk er sen att flertal läkemedels giganter gör liknande beställningar. VAR2 Pharmaceuticals – Med Prof. Ali Salanti och Dr. Mads Daugaar har idag två instrument från Attana som används i deras forskning kring Cancer och detta bolag med knappt 6-7 anställda har köpt 2 instrument. När bolag som Astra med 60,000 anställda eller Roche börja beställa instrument så lär vi se beställningar som motsvarar hela Attanas börsvärde! Detta är vad jag investerat i, ett börsvärde som idag har NOLL korrelation med bolagets potential! Detta är vad vi har att göra med! Här har vi alltså Attana, med betydligt bättre teknik och produkt än vad Biacore någonsin hade och ändå är värderat 5 % av Biacores gamla värdering. Som jag tidigare skrivit så är potentialen inte inprisat i aktiekursen ännu, vilket gör Attana till en guldklimp att investera i när kursen fortfarande handlas runt kronan. När Attana väl börjar visa att de faktiskt kan generera intäkter, när de väl börjar sälja flertal instrument, ingår i stora avtal och samarbete, och när BioPharma bolagen tecknar fleråriga uppdragsforskningskontrakt, då kommer Miljardvärdering 

Citat från VDn.

– Vi kommer värderas till miljarder eller bli uppköpta för x antal miljarder, det är inget snack om saken, frågan är bara hur snabbt vi kommer dit”/Teodor Aastrup

Några exempel på bolag som gått upp X15.

SpectraCure – 1 SEK till 15 SEK (1500 %)

Prolight – 0.5 SEK till 8 SEK (1500 %)

Attana 1Kr till 15 Kr? Fullt Möjligt! 

 

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@finanstid.se