Bolag: Adventure Box
Kortnamn: ADVBOX
Antal aktier: 15 069 686 st
Aktiekurs vid analys: 6,03 SEK
Marknadsvärde: 90,8 MSEK
Börslista: First North
Skribent: Jennifer Berntsson

Alla veckans aktie finns listade på veckoredovisningen som du hittar här.

Adventure Box är ett teknologiföretag inom dataspelsbranschen som genom sin patenterade plattform låter användare skapa, dela och spela 3D-spel online. Adventure Box är världens enda strömmade fullt online-baserade 3D-motor och delnings-plattform för dataspel. På plattformen kan spelaren skapa och dela sina spel med omedelbar strömning, utan tids- och resurskrävande upp-och nedladdning av filer. Plattformen är av freemium-karaktär, vilket innebär att plattformen är gratis att nyttja. En användare behöver heller inte registrera sig för att spela. Alla spel ligger öppna på plattformen och i dag finns hundratals spel att välja mellan. De spel som finns tillgängliga på plattformen är av MMO-karaktär, vilket innebär att en stor mängd spelare kan spela samtidigt och interagera med varandra på samma spelplan.

Genom plattformen erbjuder bolaget olika koncept:

▪ Voxel-spel: på plattformen kan användare bygga, dela och spela voxel-spel tillhörande genrerna action/skjutspel och äventyr. Ett voxel-spel är uppbyggt med voxlar som kan liknas vid boxar. Dessa kombineras i 3D-voxel-modeller som i sin tur utgör både spelmiljö och spelkaraktärer. Voxel-spel karaktäriseras av sin ”fyrkantiga” grafik. Minecraft är det mest kända spelet som ändå kan klassificeras som ett voxel-spel. Även spel på plattformen Roblox bygger på voxlar.

▪ Användargenererat innehåll och intäktsdelning: precis som hos Youtube är det användaren som är kreatören och skapar spelen på plattformen. Bolaget avser att implementera intäktsdelning, även detta likt Youtube och Roblox, vilket öppnar för professionella kreatörer att ansluta. Genom att användarna själva också enkelt kan dela sina spel i sina nätverk underlättas också marknadsföringen.

▪ Strömning/streaming: som Youtube eller Spotify strömmas innehållet. Det medför att användare inte behöver ladda ner tunga filer för att skapa, dela och börja spela spelen. Det reducerar tröskeln för nya användare att ta del av innehållet.

▪ Freemium/Free-to-play: plattformen är gratis att nyttja och den befintliga intäktsmodellen bygger på reklam. Bolaget avser att innan årets slut implementera nya intäktsmodeller, så som betalt innehåll och abonnemang. I Adventure Box fall installeras inte plattformen eller spelen på datorn, utan all information ligger på servrar och strömmas via webbläsaren i mobiltelefonen eller på datorn.

Användare kan enkelt skapa sina egna spel eftersom alla gränssnitt är grafiska. Ingen programmerings- eller scripting-kunskap krävs. Den enda text en användare behöver skriva är dialogtexten till de olika spelkaraktärerna. I den tomma världen har användaren total frihet att själv skapa sin värld. Motsatsen är olika världs-mallar som till exempel innehåller färdiggjorda byar eller slott. Terraform-optionen låter användaren definiera olika kriterier till exempel temperatur, antal berg eller hur mycket vatten som skall finnas i världen. Baserat på dessa val auto-genereras sedan världen. När en värld har genererats kan skaparen editera den på olika sätt. Antingen via att göra ändringar block för block eller ta bitar av flera block i taget. Det går snabbare att skapa världar med färdiggjorda objekt som träd, byggnader, vägar och fordon. Det finns flera mindre föremål att välja bland, t ex möbler, portaler, skyltar och knappar. När skaparen har byggt klart den statiska världen, är det dags att fylla den med dynamiska spel-element t ex karaktärer med olika dialog och uppförande, utmaningar, samt ”triggers”. ”Triggers”, sätter igång olika händelseförlopp beroende på vad spelaren gör i spelet. Karaktärer skapas genom att välja typ, kön, hudfärg, kläder och utrustning. När en karaktär satts in i världen kan den programmeras på olika sätt. Dialogföljder kan skapas, karaktären kan vara fientlig/vänlig osv. Olika ”triggers” och utmaningar kan dessutom länkas till karaktären, som också kan ges olika målsättningar. I fjol adderades möjligheten för användare att skapa inte bara datorspel utan även komponenter till dataspel.

En annan möjlighet är att importera Minecraft-världar till Adventure Box. Minecraft är ett populärt datorspel, som låter användarna skapa världar med voxlar. Eftersom Minecraft kräver nedladdning, är delning av de skapade världarna svårt. Tack vare Adventure Box kan Minecraft-användare på ett enkelt sätt importera världarna. Deras spel-logik används sedan så att användaren kan skapa spel av sina tidigare statiska Minecraft-världar, och erbjuda andra att spela i världen. Olika speltyper stöds också. I nuläget kan användaren välja mellan ”Open World” och ”Battlefield”. Den förstnämnda är av rollspelskaraktär där spelaren får lösa gåtor, klara av utmaningar och liknande. Den sistnämnda är ett slagfält där spelaren slåss mot monster eller andra spelare. Världar kan också skapas från Google maps. Användaren väljer ett område i Google maps, detta område görs sedan om av Adventure Box till en 3D värld.

Det märks tydligt att Adventure Box fått inspiration från det populära spelet Roblox som också är bolagets närmsta konkurrent. Roblox har idag 155 miljoner månatliga användare och har blivit världens mest populära spel. Till skillnad från Roblox kan Adventure Box erbjuda sina användare att strömma sina spel vilket kan leda till att de får viral spridning utan att man behöver ladda ner och installera spel. Allt fler användare har börjat finna Adventure Box och bolaget har redan nu tio miljoner webbesökare sedan 2019 då marknadsföringen intensifierades.

Marknaden för datorspel är stor och växter konstant. Analysfirman Newzoo beräknar att spelmarknaden förväntas omsätta drygt 200 miljarder USD till 2023. Under 2019 genererade Roblox runt 500 miljoner USD i intäkter. Adventure Box avser växa på de traditionella spelmarknaderna som Nordamerika och Europa, men bolaget har även ingått en avsiktsförklaring att ingå ett samriskbolag (joint venture) med PPW Sports & Entertainment (HK) Limited. Avsikten är att utveckla en version av plattformen anpassad för den kinesiska marknaden. Versionen skall sedan distribueras av PPW i Kina och Taiwan. Denna marknad är mycket viktig givet dess storlek som enligt analysfirman Newzoo utgör cirka en fjärdedel av den globala marknaden.

Bolaget är på väg att ta plats på marknaden men behöver nu inrikta sig på att generera intäkter. Dels får Adventure Box sina intäkter genom reklamvisningar och försäljning av digitala föremål inuti plattformen. När föremål säljs i ett spel är det ofta kosmetika (”skins”) som gör att befintliga föremål får ett nytt utseende. Adventure Box har för avsikt att implementera abonnemang som en tredje intäktsmodell. Bolaget är beroende av en framgångsrik kommersialisering av sin plattform för skapande och delning av datorspel. För att nå intäkter behöver bolaget öka sina månatliga användare och att dessa skapar spel som streamas och når ut till nya användare.

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@finanstid.se