Bolag: Abelco Investment Group
Kortnamn: ABIG
Lista: NGM Nordic SME
Antal aktier: 1 406 008 935 St
Aktiekurs vid analys: 0,174 SEK
Marknadsvärde: 287,01 MSEK
Skribent: Mattias Ahlberg

Alla veckans aktie finns listade på veckoredovisningen som du hittar här.

Kort om Abelco
Abelco är ett investmentbolag som har till föremål för sin verksamhet att skapa god och stabil avkastning till sina aktieägare. Bolaget noterades på nuvarande lista NGM Nordic SME i maj 2017 och det är ungefär där den här analysen tar sin början. Nämnas bör att Abelco innan det var noterat på Aktietorget (nu Spotlight Market red. anm.) och begärde egen avnotering efter en mindre tvist med Aktietorget.

Från spretiga investeringar till struktur
Abelco var vid noteringen på NGM i maj 2017 ett ganska spretigt investmentbolag, vissa av affärerna och investeringarna hade mer eller mindre följt med sedan långt tidigare och var inte heller lönsamma. Även kapitalstrukturen såg ut att vara mer eller mindre misskött med mer eller mindre märkliga finansieringsmodeller. Några månader efter noteringen, i juli sker däremot något som kommer att bli de första stegen mot ett mer strukturerat investmentbolag.

Investerar i QuickBit
Det som händer är att Abelco investerar i fintechbolaget QuickBit som senare visar sig bli en riktig framgångssaga, men det var inte utan en bumpig väg. För ca 5 MSEK förvärvades 6,4 % av aktierna i QuickBit, en investering som kommer att visa sig vara mycket lyckosam. Vid tillfället förväntas QuickBit att noteras under hösten 2017, det dröjde dock nästan ytterligare två år innan det hände.
Ytterligare en investering görs i QuickBit och aktieägarna i Abelco får också erbjudande att investera i QuickBit inför notering. Den noteringen ska dock dröja till juli 2019 och flera transaktioner hinner göras längs vägen.

Mer fintech i portföljen, och lite andra spridda skurar
Abelco som vid tidpunkten drevs av VD Sven Hattenhauer hade nu fått upp smaken för fintech och förvärvar även 5 % av e-money-företaget Financial Transactions Control Systems. Vid sidan av det går man in i bland annat Hotel Insider och Zoomability. Det sistnämnda har nyligen haft en riktigt bra resa men tyvärr har Abelco sålt det innehavet långt tidigare.
Sven Hattenhauer väljs också in i QuickBits styrelse, en position han än idag har kvar.
Några månader senare ska man också förvärva 8 % av Vopy som är en enabler för neobanker.

Nästa bomb, ett gigantiskt förvärv
I november 2019 offentliggör Abelco en, för bolaget, gigantisk transaktion. Investmentbolaget Fatfish Global Ventures med portföljbolag fokuserade i sydostasien är beredda att sälja in sig i ett sammangående med Abelco. Förvärvet ska göras uteslutande genom betalning med egna aktier till kursen 0,12 SEK. Enligt en tidigare värdering av Fatfish om 140 MSEK så är Fatfish högre värderat än Abelco vid tillfället, vilket innebär att nya aktier ska tryckas med mer än 100 % av befintliga aktier. Det här innebär en stor utspädning men också ett stort hopp uppåt i marknadsvärde.
Fatfish har som nämnt en rad företag och projekt i sydostasien, några av dom noterade, bland annat på den australiensiska börsen.
I samband med sammangåendet lämnar också Hattenhauer sin VD-plats till Fatfish befintliga VD Johan Rooth som blir ny koncernchef och VD för Abelco.

Fint bud på QuickBit-aktierna lockar upp kursen
I maj 2020 kommer ett bud på samtliga QuickBit-aktier i en så kallad blockaffär. Köpare, Bullet Capital erbjuder 14 kr per aktie vilket totalt blir 55,5 MSEK för samtliga aktier. Realiserat skulle vinsten på investeringen i QuickBit överstiga 1000 %. Affären går dock aldrig i hamn utan Bullet Capital genomför den första transchen men backar sedan ur avtalet av olika anledningar vilket innebär att Abelco har kvar merparten av sitt innehav i QuickBit. Aktien hoppade upp lite på nyheten men föll sedan tillbaka igen.

Genombrott i portföljen från Fatfish
Det senaste som hänt och varit omsusat är iCandy som är ett spelbolag i sydostasien, som har rusat på den australiensiska börsen efter besked om en lyckad lansering av ett nytt spel. Framgångarna har lett till att Abelcos aktie mer eller mindre har rusat under senare delen av september.

Portföljen
Ja, som nämnts så har portföljen blivit mer strukturerad på senare tid, Abelco delar upp den i sektorer enligt följande.

Fintech/Krypto
Innehav: QuickBit, Vopy, Smartfunding, Fatberry samt Conax Group

Digital underhållning
Innehav: iCandy, Esports Pte, Lunch Actually samt RightBridge Ventures

E-handel
Innehav: iSecrets, iFashion Group, VE Global UK samt Stilla

Programvara/automatisering
Innehav: Hotel Insider, Cloudaron Group samt Beam Storage

Övrigt
Innehav: Wheelys Inc, White Whale, Green Ideas, Hembad samt TBS Group

Bolagsstrukturen enligt Abelcos hemsida

Om aktien och kursen
Under 2018 var aktien väldigt hajpad och bolaget tycktes göra allt rätt och kommunicera rätt saker. Därefter drog noteringen av QuickBit ut på tiden, även Zoomability blev försenad till notering och marknaden började misströsta. Från en toppnotering på 0,38 SEK har den dalat ner till i häraden 0,05-0,10 SEK och på de nivåerna gått kräftgång ett bra tag. Nu däremot med iCandys framgångar så blåser det stark medvind och aktien har varit uppe en bit över 0,20 SEK för att sedan falla tillbaka något men inte alls hela vägen ner till startpunkten runt 0,09 SEK för ett par veckor sedan.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis så anser jag att Abelco är en trevlig krydda i portföljen som jag inte skulle vilja vara utan. Spänningen ligger såklart i att det räcker att ett av portföljbolagen utvecklas till en “unicorn” så kommer nuvarande värdering att vara långt borta. iCandys stora genombrott hintar om att det mycket väl skulle kunna hända, alla vet hur mycket pengar det finns i spelbranschen om man träffar rätt. Men även fintechdelen av portföljen är ypperligt intressant, QuickBit såklart som kan få ett stort genombrott och inte att förglömma Vopy som kan bli hur stort som helst och där äger man 8 %.

Som sagt, en unicorn räcker!

 

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@finanstid.se