Linnéa Ecorcheville lämnar sin befattning på Movestic för att påbörja rollen som VD för Pension & Försäkring på SEB. Som tillförordnad VD för Movestic kommer Sara Lindberg att ta över. Sara har varit på företaget sedan 2015 och är för närvarande ansvarig för Kund & Process på Movestic.

Efter att ha spenderat åtta år på Movestic, varav de första två åren som medlem i styrelsen och de följande sex åren som VD, avslutar Linnéa Ecorcheville sitt engagemang inom bolaget. Hon kommer att börja i sin nya roll som VD för Pension & Försäkring på SEB från och med januari 2024.

Movestics styrelse har valt att utse Sara Lindberg som tillförordnad VD från och med den 15 augusti 2023. Sara är för närvarande ansvarig för Kund & Process och har varit på företaget sedan 2015.

Steve Murray, VD för Chesnara Plc, ägarbolaget till Movestic, kommenterar: “Efter att ha tillbringat åtta framgångsrika år på Movestic, önskar vi Linnéa all lycka i hennes nya utmaning. Hon har varit en stark ledare för företaget under en tid av betydande förändringar inom branschen. Hennes stöd har varit ovärderligt för mig, styrelsen och Chesnara-gruppen som helhet. Jag vill också gratulera Sara till hennes nya befattning som tillförordnad VD. Jag ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med Movestic-teamet för att genomföra vår långsiktiga strategi, särskilt efter den imponerande starten på 2023.”

Linnéa Ecorcheville uttrycker sina tankar om avskedet: “Det har varit en ära att få arbeta med alla på Movestic under en sådan lång tidsperiod. Liv- och pensionsbranschen har genomgått betydande förändringar de senaste åren, och jag har haft en intressant och lärorik tid tillsammans med företaget. Jag lämnar en stark organisation med kompetent ledning bakom mig och önskar dem all framgång i framtiden.”

Sara Lindberg ser fram emot framtiden: “Jag ser fram emot att arbeta närmare styrelsen och tillsammans med dem, företagsledningen och alla mina kollegor på Movestic. Vårt fokus är att fortsätta utveckla vår verksamhet i linje med den fastställda strategin. I en tid när individers levnadssätt, arbete och pensionsplaner blir alltmer personligt anpassade i Sverige, är det viktigt att erbjuda skräddarsydda lösningar för att säkra den ekonomiska tryggheten i framtiden för våra kunder. Vårt arbete med att tillhandahålla sådana lösningar till kunder, partners och deras kunder kommer att fortsätta.”