Serod Nasrat har beslutat frånträda rollen som VD för Quickbit på egen begäran och styrelsen har utsett Hammad Abuiseifan till ny VD.  Serod Nasrat kommer att fortsätta vara verksam i bolaget, men i en annan roll.

“Serod har framgångsrikt drivit Quickbit till det bolag det är idag. Quickbit är nu redo för att ta nästa steg i sin utveckling. Styrelsen respekterar Serods beslut att frånträda rollen som VD och vi är glada över att han valt att fortsätta inom bolaget. Vi välkomnar Hammad Abuiseifan att ta vid efter Serod, med uppdraget att leda Quickbit in i en ny expansiv och utvecklande fas”, säger Mikael Karlsson, styrelsens ordförande.

“Under min tid på Quickbit har bolaget vuxit från att vara en ”start-up” till en etablerad aktör på marknaden för kryptovalutor. När bolaget nu går in i en ny fas krävs ett annat ledarskap. Min bedömning är att detta är rätt tillfälle att kliva åt sidan och lämna över till en ny VD, som med förnyad kraft och energi tar vid och fortsätter arbetet framåt. Jag ser fram emot att stötta bolaget och Hammad i övergången samt bidra till att fortsätta utveckla bolagets affärer”, säger Serod Nasrat.

“Jag vill passa på att tacka Serod för hans ihärdiga arbete och ledarskap som har lagt grunden för Quickbit som bolag och ser fram emot att leda Quickbit mot nya framgångar i en enormt spännande tid”, säger Hammad Abuiseifan.

Hammad  Abuiseifan är sedan i mars 2021 ledamot i Quickbits styrelse. Han har tidigare innehaft flertalet internationella roller med fokus på försäljning samt affärs-och produktutveckling inom IT- och telekomindustrin. Hammad kvarstår som ledamot i styrelsen. Förändringen träder i kraft med omedelbar verkan.