De senaste åren har intresset för solpaneler ökat markant bland svenska hushåll. Enligt Vattenfalls Solindex 2023, en årlig undersökning genomförd av Kantar Sifo, är solenergi nu mer eftertraktad än någonsin. Det höga intresset kan delvis tillskrivas de rekordhöga elpriserna under vintern, som fick många att leta efter alternativa sätt att producera sin egen el. Resultaten visar att både ägare till villor och radhus samt hyres- och bostadsrättsinnehavare är mycket intresserade av att installera solpaneler på sina bostäder. Det är framför allt yngre svenskar under 30 år som uttrycker starkt önskan om solpaneler, men som tyvärr saknar möjlighet att genomföra det.

Solindex-undersökningen kartlägger hur mycket solenergi som skulle kunna produceras årligen om alla småhus i Sverige hade solpaneler. För 2022 skulle det ha inneburit en produktion på imponerande 11,3 miljarder kilowattimmar (kWh). Denna mängd solenergi skulle vara tillräcklig för att försörja samtliga hus i Skåne, Jönköping, Örebro och Värmland med energi under ett helt år.

Enligt Solindex visar resultatet att 42 procent av svenskarna uppger att deras intresse för solpaneler har ökat eller ökat mycket på grund av vinterns höga elpriser. Det finns dock regionala skillnader, där invånare i Norrbotten, med sina generellt sett lägre elpriser jämfört med södra Sverige, är de minst intresserade av solpaneler. Å andra sidan är det i Blekinge, södra Sverige, där 20 procent av invånarna uppger att de blivit mycket mer intresserade.

Bland de olika klimat- och energiåtgärderna i hemmet är installation av solpaneler den mest populära, med 44 procent av de tillfrågade. Att köpa en elbil är också populärt och 39 procent överväger detta alternativ. Dessutom uppger 36 procent av de tillfrågade att de vill odla mer grönsaker och bli mer självförsörjande.

Lasse Ejeklint, klimat- och energicoach på Vattenfall, förklarar att det ökade intresset för solpaneler är en rimlig och rättvis reaktion på de höga elpriserna, inflationen och andra utmaningar under det senaste året. Han framhåller att hushåll kan minska sin elbudget med 30-50 procent genom att använda en del av elen själva och sälja tillbaka resten till elnätet. Att investera i solpaneler kan alltså på sikt göra en betydande skillnad för hushållsekonomin.

En intressant observation är att endast 1 procent av de som bor i hyresrätt och 6 procent av de i bostadsrätt redan har solceller installerade. I jämförelse har 14 procent av villaägarna solpaneler på sina tak. Det är oftast enklare för villa- och radhusägare att fatta beslut om att installera solpaneler och genomföra andra energibesparande åtgärder. Däremot uttrycker många som bor i hyres- och bostadsrätt en önskan att kunna göra samma sak.

Mer än hälften av lägenhetsinnehavarna uppger att de skulle vilja installera solpaneler under det kommande året men saknar möjligheterna på grund av sin boendeform. Den högsta andelen, 48 procent, återfinns bland yngre svenskar som ofta bor i lägenheter och därför begränsas i sina möjligheter att installera solpaneler.

Sammanfattningsvis visar Vattenfalls Solindex 2023 på en tydlig trend där svenskarnas intresse för solpaneler har ökat markant. Den höga efterfrågan kan i stor utsträckning kopplas till vinterns höga elpriser. Trots att det finns hinder för vissa grupper att installera solpaneler, som till exempel hyres- och bostadsrättsinnehavare, är det uppenbart att solenergi har potentialen att bli en viktig del av Sveriges energiförsörjning i framtiden.