Vattenfall tar nu ytterligare steg i förberedelserna för att utveckla ny kärnkraft nära Ringhals kärnkraftverk. Företaget sätter i gång arbetet med att förvärva fastigheter på Väröhalvön för att säkra mark för den föreslagna utbyggnaden. Detta enligt ett pressmeddelande.

Försöker få tillstånd på plats

Desirée Comstedt, som är projektansvarig för kärnkraft inom Vattenfall, meddelade: ─ “Vi tar konkreta steg i arbetet med att planera byggandet av ny kärnkraft vid Ringhals. Ett slutgiltigt investeringsbeslut kommer dock endast att fattas när vi har alla nödvändiga tillstånd.” Arbetet för en miljökonsekvensbeskrivning inleddes redan under våren, vilket inkluderade fältstudier och markundersökningar. Under sommaren startades även en upphandlingsprocess för att välja leverantör och reaktortyp. ─ “Förstudien beräknas vara klar i slutet av 2023 och är en del i Vattenfalls beslutsunderlag för tillståndsansökan”, fortsatte Comstedt.

Mål om Driftsättning tidiga 2030-talet

Målsättningen är att ha den första reaktorn i drift under det tidiga 2030-talet. Detta innebär att Vattenfall fördjupar sig i internationella erfarenheter genom att besöka länder som också är i processen att utveckla ny kärnkraft. Comstedt påpekade: ─ “Vi vill förstå hur det är möjligt att hantera risker, genom att träffa olika aktörer som är involverade i kärnkraftsprogram, såsom energiföretag, myndigheter och teknikleverantörer.”

Fastighetsägare och hyresgäster Informerade

Vattenfall har redan mark på Väröhalvön och har kontaktat de berörda fastighetsägarna och hyresgästerna. Utvecklingen av ny kärnkraft vid Ringhals innebär potentiellt att Sverige kan förbli i framkant av kärnkraftsteknologin och säkra landets energitillförsel långt in i framtiden. Det är samtidigt viktigt att alla steg i processen genomförs med största möjliga hänsyn till miljö och säkerhet.

Vattenfalls ambition att utveckla ny kärnkraft vid Ringhals speglar behovet av pålitlig och hållbar energi i Sverige. Genom att investera i forskning, internationellt samarbete och noggranna förberedelser, hoppas Vattenfall kunna möta morgondagens energibehov och bidra till en hållbar energiframtid för landet.