Klimatmegatrenden kommer positionera energi utvunnen ur vätgas i fronten av strategier för att nå minskade koldioxidutsläpp inom många industrier med statsstödda satsningar, hävdar Barclays Bank i en sektoranalys där det spås ett 150-faldigadande av marknaden på tio år.

Det framgår av ett pressmeddelande. Metacon ingår i Finanstids koncept ”Veckans Aktie”. Under dagen har Metacon reagerat kraftigt positivt och är i skrivande stund upp 15,4%.

Så kallad grön vätgas har attraherat det ojämförligt största investerarintresset och tilldelats stora statliga stöd, vilket borgar för att 15 procent av energiutbudet kommer vara utvunnet ur energikällan år 2030, skriver banken. Det kommer betyda en 150-faldigad tillväxt i elektrolysörmarknaden, ett område där bland annat norska Nel och svenska Metacon finns representerade med produkter och utveckling.

När industrin skalar upp kommer kostnaderna för grön vätgas att halveras till 2025, vilket möjliggör konkurrensmässiga priser jämfört med den nu dominerande så kallade grå vätgasen som utvinns med hjälp av mer koldioxidintensiva fossila bränslen.

“Vår scenarioanalys ger oss en bred uppfattning om potentiella utfall, men samtliga dessa stärker en flerårig tillväxt i en industri som vi ser som betydligt undervärderad i dag”, skriver Barclays.

Metacon är ett energiteknikbolag med fokus på framställning av vätgas genom reformering av kolväten samt produkter för produktion av el och värme. Bolaget etablerades 2011 och bygger på en patenterad teknik för att kostnadseffektivt reformera kolväten till vätgas.