När du ansöker om ett kreditkort tar kortföretaget alltid en kreditupplysning via UC. Detta kan kännas frustrerande, särskilt om du inte tänkt använda krediten utan mest är ute efter ett kort att betala med. Faktum är dock att kreditupplysningen är omöjlig att komma ifrån, då kortföretagen enligt lag måste göra den. Här reder vi ut varför och om det finns några alternativ.

Kreditprövning ett måste enligt lagen

Företag som lånar ut pengar till privatpersoner måste enligt konsumentkreditlagen göra en kreditprövning på alla som ansöker om ett lån. Syftet med denna lag är att skydda individer från att bli överbelånade och ta på̊ sig skulder de inte kan betala. I kreditprövningen testas om låntagaren har de ekonomiska förutsättningar som krävs för att återbetala lånet. Prövningen ska grundas på ”tillräckliga uppgifter om konsumentens ekonomiska förhållanden”. I praktiken innebär detta en kreditupplysning.

Enligt en rapport från finansinspektionen ökar både antalet konsumentlån och antalet individer som har svårt att betala tillbaka sina skulder. Kreditprövningen är ett viktigt verktyg för att motverka att fler konsumenter får betalningssvårigheter och finansinspektionen har därför gått ut med rekommendationer för med noggranna prövningar. Bland annat vill man att långivarna även ska ta hänsyn till konsumenternas levnadskostnader. Trenden är således att kreditprövningarna kommer bli hårdare och att mer information kommer behövas vid ansökan. Detta kommer sannolikt också̊ omfatta kreditkorten.

Ett kreditkort är ett potentiellt lån

När du ansöker om ett kreditkort beviljas du en maxkredit. Du kan sedan när som helst handla upp till maxkrediten vilket innebar att du lånar detta belopp av kortföretaget tills dess att du betalat fakturan. Detta betyder att även om du alltid betalar hela fakturan på̊ förfallodagen, och därmed aldrig behöver betala någon ränta, så har du varje månad en skuld till kortutgivaren. Och eftersom kortutgivaren inte har någon möjlighet att begränsa dina uttag när du väl fått kortet så blir kortet i teorin ett lån där maxkrediten är lånesumman. Därför omfattas kreditkort av konsumentkreditlagen och en kreditprövning måste göras, både vid ansökan och om du vill höja din maxkredit.

Kreditupplysning via UC eller annat bolag

Många tror att en UC är synonymt med en kreditupplysning och att UC är någon slags myndighet. Så är det dock inte utan det finns många olika kreditupplysningsföretag. De vanligaste förutom UC är Bisnode, Safenode och Creditsafe. Däremot är UC det överlägset största bolaget inom kreditupplysningar. Det är också det äldsta, och har funnits sedan 1977. Upplysningscentralen, som det då hette, grundades av Sveriges fyra storbanker och fortsatte att ägas av dessa fram tills 2018.

Även om bankerna inte längre är ägare har de fortsatt att använda UC för kreditupplysningar. Generellt har det blivit så att större, äldre och mer seriösa företag använder UC medan nyare bolag som framför allt sysslar med snabblån och andra mindre krediter använder någon av konkurrenterna, Dels beror detta på tradition, men det är också så att UC:s kreditupplysningar skiljer sig lite från de övriga.

Förutom offentliga uppgifter som inkomst och betalningsanmärkningar innehåller nämligen UC:s upplysningar uppgifter om en persons lån och krediter. Detta är inte offentlig data utan bygger på̊ att alla banker och kreditinstitut som är kunder hos UC rapporterar in alla lån de ger ut. Om du till exempel blir beviljad ett kreditkort med maxkrediten 30 000 kommer andra långivare som gör en kreditupplysning via UC att kunna se detta. Tar du däremot ett lån hos ett företag som använder Bisnode kommer detta inte synas på din UC.

Samma princip gäller för förfrågningar, det vill säga kreditupplysningar. Om någon gör en upplysning på dig via UC kommer den med i din kreditupplysning hos UC. Om någon istället använder Bisnode kan den istället bara ses i din kreditupplysning hos Bisnode.

Varför vill många undvika UC?

Befintliga lån och många förfrågningar inom en kort tidsrymd är dåligt för kreditvärdigheten och minskar därmed chanserna att bli beviljad exempelvis ett bolån. Därför vill många undvika att få kreditupplysningar från UC på̊ sig. Dock är denna rädsla ofta överdriven. Ett par förfrågningar gör vanligtvis ingen skada och samma gäller för ett litet antal lån eller kreditkort.

Dessutom är det viktigt att komma ihåg att kreditprövningen görs för att skydda dig som låntagare. Har du redan en hög belåning är det bäst att inte låna mer. Och att försöka ”gömma” lån genom att ta dem hos mindre långivare som använder andra kreditupplysningsbolag ökar risken för att du blir överskuldsatt och drar på̊ dig dyra snabblån.

Går det att få ett kreditkort utan UC?

Som vi beskrev ovan så är det inte möjligt att ansöka om ett kreditkort utan att det tas en kreditupplysning. Dock finns det ingenting som säger att den kreditupplysningen måste göras via UC. I dagsläget är det dock så att samtliga utgivare av kreditkort i Sverige använder UC. Så i praktiken är svart på̊ frågan nej, det går inte att få ett kreditkort utan UC.

Finns det några andra alternativ?

Om du framförallt är ute efter ett kort att betala med kan du enkelt skaffa ett debetkort utan UC eller annan kreditupplysning. Eftersom debetkortet är kopplat till ett konto där du i förväg satt in pengar är det ingen kredit och det omfattas således inte av konsumentkreditlagen. Idag finns många debetkort på marknaden med spännande förmåner som påminner om kreditkorten.

Läs mer på: Kreditkort.com

Är du däremot ute efter själva kreditfunktionen, och möjligheten att ha en buffert vid oförutsedda utgifter hjälper debetkorten föga. Då kan du istället kolla på de kontokrediter som finns på marknaden. En kontokredit, eller checkkredit som det tidigare kallades, är ett kreditutrymme som är beviljat i förväg, men som inte betalas ut (och därmed inte kostar något) förrän du ber om det.

Eftersom en kontokredit är en form av lån måste du genomgå en kreditprövning vid ansökan. Till skillnad från bland kreditkorten finns det dock utgivare av kontokrediter som använder andra tjänster en UC. Tänk dock på att dessa normalt är dyrare. Dessutom börjar räntan hos en kontokredit ticka direkt när du gjort ett uttag. Hos kreditkorten har du alltid minst 30 räntefria dagar. Om din kreditvärdighet är tillräckligt hög för att bli beviljad ett kreditkort är det därför mycket bättre att välja detta, trots att det görs en UC.