Unga svenskar har störst sug efter att göra karriär, tre av tio (29%) i åldrarna 18-29 år uppger att de är beredda att offra delar av sitt privatliv för att göra karriär. Många efterfrågar flexibilitet och variation i sitt arbetsliv och så många som 61 procent av de unga svenskarna är negativa eller tveksamma till att jobba med samma sak under hela sitt arbetsliv. Dessutom lockar frilanslivet för varannan ung i Sverige.

Varje år tar frilansbolaget Cool Company tempen på svenskarnas syn på arbetslivet och frilanslivet. En ny Sifo-undersökning som rapporten bygger på visar att svenskarna generellt vill låta arbetslivet och privatlivet samsas, eller jobbar för att kunna leva det liv de vill. Flest, 43 procent av svenskarna, vill göra karriär, men de är inte villiga att ge upp privatlivet för den. De unga svenskarna i åldrarna 18-29 år står ut som den mest karriärsugna gruppen. Bland dem är var tredje (29%) villig att offra delar av sitt privatliv för att göra karriär, jämfört med 20 procent av alla svenskar.

Varannan (50%) ung mellan 18-29 år funderar på att testa frilanslivet i framtiden och det finns många saker som lockar med frilanslivet. Bland svenskarna uppger flest (40%) att det är friheten och kontrollen som är den största fördelen. För de unga svenskarna däremot är det flexibiliteten som står högst i kurs (51%). Bland de som i dagsläget frilansar genom en egenanställning hos Cool Company vill endast en av tio (11%) i stället arbeta som anställd framöver.

– Medan gemene svensk vill leva ett bra liv och arbetar för att förverkliga det har de unga högre ambitioner om att göra karriär. Vägen dit kan se olika ut, det finns tydliga tendenser på att svenskarna provar olika saker för att lyckas. Bland annat ser vi att många unga redan frilansar eller känner ett sug efter att förverkliga sina karriärdrömmar genom frilans, säger Matilda Konkell, kommunikationschef på Cool Company.

Det dynamiska arbetslivet eftertraktas
Ambitionen om att arbeta på samma plats tills man får en guldklocka och sedan går i pension ligger i det förflutna, framtidens arbetsliv är både dynamiskt och flexibelt. Speciellt är det unga i åldrarna 18-29 år som ser ett varierat arbetsliv framför sig. De vill prova olika arbetsformer, men är även beredda att skola om sig för att komma framåt under sitt arbetsliv. Hela 61 procent av de unga svenskarna kan inte tänka sig att arbeta med samma sak under hela sitt arbetsliv, eller är tveksamma till det, och så många som 70 procent kan tänka sig att skola om sig minst en gång.

– I snitt har svenskarna provat på tre olika arbetsformer under arbetslivet. Ett snitt som dras ner av den äldre generationen som provat färre arbetsformer genom arbetslivet. De yngre arbetstagarna kommer inte hålla fast vid en arbetsform, snarare byta och variera efter vad som passar livet där och då, säger Matilda Konkell.