En färsk studie från Countryside Hotels avslöjar att över en tredjedel av svenskarna planerar att öka sina utgifter för årets sommarsemester. Nästan hälften, 48 procent, har planerat att spendera mindre än 15 000 kr på semestern, medan 16 procent har avsatt mer än 30 000 kr. Undersökningen visar också att majoriteten kan släppa jobbstressen inom tre dagar, men att 30 procent fortfarande kommer att kolla sina jobbmejl minst en gång i veckan.

Fler än en tredjedel av svenskarna har avsatt mer pengar för årets semester jämfört med föregående år. Endast 19 procent har planerat att minska sina utgifter. För 47 procent förblir semesterns budget oförändrad. Undersökningen visar att det varierar mycket när det kommer till summan som planeras spenderas på årets sommarsemester.

Skillnader i semesterns budget jämfört med föregående år:

 • 26 procent planerar att spendera något mer än föregående år.
 • 8 procent planerar att spendera betydligt mer än föregående år.
 • 15 procent planerar att spendera något mindre än föregående år.
 • 4 procent planerar att spendera betydligt mindre än föregående år.
 • 47 procent planerar att spendera lika mycket som föregående år.

Planerad budget för årets sommarsemester:

 • 10 procent: 0-4999 kr.
 • 20 procent: 5000-9999 kr.
 • 18 procent: 10 000 – 14 999 kr.
 • 15 procent: 15 000 – 19 999 kr.
 • 13 procent: 20 000 – 24 999 kr.
 • 8 procent: 25 000 – 29 999 kr.
 • 16 procent: över 30 000 kr.

“Det har varit ekonomiskt motigt för många hushåll, och rapporterna visar att marginalerna blir allt mindre. Trots det visar undersökningen att många planerar att spendera lika mycket eller till och med mer än förra året, vilket tyder på hur viktig sommarsemestern är för många svenskar,” säger Anna Övergaard, marknadschef på Countryside Hotels.

När det kommer till antalet semesterdagar varierar det stort. Åtta procent kommer inte att ta några semesterveckor i år, medan tre procent planerar att ta en vecka. Det finns dock en grupp som kommer att ha en längre ledighet, då 15 procent planerar att ta mer än åtta veckors semester. Möjligheten att arbeta på distans påverkar också hur många semesterdagar som tas. Tre procent uppger att de kommer att ta fler semesterdagar, medan fem procent kommer att ta färre på grund av möjligheten att arbeta på distans.

Antal semesterdagar i sommar:

 • 8 procent: ingen alls
 • 3 procent: upp till en vecka.
 • 7 procent: upp till två veckor.
 • 11 procent: upp till tre veckor.
 • 29 procent: upp till fyra veckor.
 • 15 procent: upp till fem veckor.
 • 8 procent: upp till sex veckor.
 • 2 procent: upp till sju veckor.
 • 2 procent: upp till åtta veckor.
 • 15 procent: mer än åtta veckor.

“Många drömmer nog om att få njuta av en längre ledighet någon gång i livet, och även om majoriteten tar upp till fyra veckors semester finns det en relativt stor grupp som faktiskt planerar att ta mer än åtta veckors semester i sommar. Det kan vara så att vissa svenskar har sparade semesterdagar från pandemiåren,” säger Anna Övergaard.

För de flesta svenskar behövs inte många semesterdagar innan jobbstressen släpper. 29 procent släpper den redan första dagen, medan 33 procent befrias från jobbstressen inom 1-3 semesterdagar. Dock tar det längre tid för mer än en fjärdedel av befolkningen. 28 procent behöver 4-7 semesterdagar för att släppa jobbstressen, medan 7 procent behöver 8-14 dagar. Det finns dock en liten grupp på två procent som fortsätter att känna av jobbstressen under hela semestern.

En faktor som kan påverka detta är jobbmejl. Undersökningen visar att 12 procent kollar jobbmejlen dagligen, medan 18 procent kollar dem en gång i veckan. En liten andel, 1 procent, kollar jobbmejlen flera gånger om dagen.

“Hälften av svenskarna kollar dock inte alls jobbmejlen under sommarsemestern, vilket för vissa kan bidra till att släppa jobbstressen. Men naturligtvis kan det också vara så att vissa blir mer stressade av att inte ha koll på jobbinboxen när de är lediga,” säger Anna Övergaard.

Undersökningen genomfördes i juni 2023 av Countryside Hotels och besvarades av 861 svenskar över 18 år.