Hushållens ekonomiska utrymme fortsätter att minska. En tredjedel av hushållen har nu en ekonomi som precis täcker sina utgifter eller går till och med i underskott varje månad, medan 30 procent har varit tvungna att använda sina besparingar för att täcka sina räkningar under de senaste sex månaderna. Det är särskilt tufft för ensamstående föräldrar, många av dem är beroende av barnbidrag, och eftersom det inte justeras för inflation riskerar de att hamna ännu längre efter. Detta framgår av en studie om hushållens ekonomiska hälsa från Kantar Sifo, med Swedbanks beräkningar.

Hushållens ekonomiska situation har försämrats de senaste sex månaderna. 32 procent av hushållen säger nu att de knappt får sin budget att gå ihop eller går i negativt resultat varje månad, jämfört med 25 procent i januari. Över 30 procent har varit tvungna att använda sina besparingar för sina grundläggande månatliga utgifter, och andelen hushåll med en sparbuffert som motsvarar minst två månadslöner efter skatt har minskat från 73 till 68 procent sedan januari.

– Trots att nästan alla känner av de svårare tiderna har fortfarande majoriteten något utrymme i sin ekonomi. Samtidigt finns det en betydande grupp som kämpar. Situationen är särskilt svår för ensamstående föräldrar, många av dem går back varje månad och saknar också i högre grad en ekonomisk buffert och de försäkringar som krävs för en stabil privat ekonomi, säger Madelén Falkenhäll, hållbarhetsekonom på Swedbank.

Ensamstående med barn mest otrygga ekonomiskt

Ensamstående föräldrar är mest sårbara ekonomiskt Bland ensamstående föräldrar med barn som bor hemma har nästan 30 procent haft negativt resultat varje månad under de senaste sex månaderna. Ytterligare 24 procent säger att de precis lyckats få ihop sin ekonomi. Ungefär 40 procent är beroende av barnbidrag eller studiebidrag varje månad.

– Barnbidrag och underhållsstöd kan vara avgörande för dem som har knappa ekonomiska marginaler. Dessa stöd justeras inte automatiskt för att kompensera för samhällets inflation, vilket innebär att dessa grupper hamnar efter när priserna ökar. Bara sedan januari har de nödvändiga kostnaderna ökat med över 700 kronor per månad för en ensamstående förälder med två barn, säger Madelén Falkenhäll.

Även bostadsbidraget har stor betydelse för hushåll med små ekonomiska marginaler. Det tillfälliga tillägget i bostadsbidraget för barnfamiljer återinfördes den 1 juli och gäller fram till den 31 december 2023. Många barnfamiljer riskerar att få det ännu svårare om det avskaffas.

Fler känner stress och oro för privatekonomin

Fler upplever stress och oro över sin privatekonomi Nästan 30 procent av svenskarna rapporterar att de känner stress och oro över sin privatekonomi. För två år sedan var motsvarande siffra ungefär 20 procent. De yngre åldersgrupperna upplever mest oro, medan de som är mellan 60 och 66 år känner sig mest trygga med sin privatekonomi.

– Att känna sig lugn och säker med sin privatekonomi handlar till stor del om att anpassa sin ekonomi efter de förutsättningar man har. I tider av ekonomisk osäkerhet är det inte förvånande att yngre människor känner större oro än äldre, eftersom de inte har haft lika lång tid att bygga upp sin privata ekonomi. Det börjar alltid med att skapa en budget och försöka hålla sig till den, säger Madelén Falkenhäll.