Fonder är en populär sparform när det gäller sparande till barn, och de flesta väljer att spara på ett investeringssparkonto (ISK). Hela 23 procent uppger att de hade börjat spara till sina barn eller ökat sitt barnsparande om skatten togs bort för sparande upp till 300 00 kronor på ISK, en punkt som finns med i Tidöavtalet men som ännu inte genomförts. Det framgår av en ny Sifo.

9 av 10 föräldrar med barn under 18 år barnsparar. Det är samma andel som förra året. Undersökningen visar dock att fler (9 procent) än tidigare (4 procent 2021) valt att minska barnsparandet det senaste året. Det är också färre (10 procent) som valt att öka sparandet till barn i år jämfört med förra året (12 procent).

Fonder är den populäraste sparformen till barn

Fonder är för tredje året i rad den mest populära sparformen. 69 procent väljer att spara sina pengar till barn i fonder. Sparkonto som är den näst mest vanliga sparformen är den enda som ökat i popularitet i år. 46 procent väljer i år sparkontot jämfört med 42 procent 2021.

Att köpa aktiefonder för pengarna som sparas till barnen har ökat i popularitet. Det är nu 70 procent som väljer det jämfört med 66 procent 2021. Färre väljer samtidigt att spara i räntefonder, 28 procent jämfört med 31 procent 2021. Det vanligaste är också att fördela sparpengarna på 2–4 fonder (42 procent).

”Det är väldigt positivt att så många fortsätter att spara till sina barn under ett år med svaga börser och ökade hushållskostnader. Men att lägga pengarna på ett sparkonto riskerar att urholka pengarnas värde. När inflationen överstiger sparkontots ränta förlorar pengarna köpkraft. Pengar som inte behövs på många år mår bäst på aktiemarknaden. Aktiefonder ger en god riskspridning”, säger Philip Scholtzé, sparekonom Fondbolagens förening.

6 av 10 väljer ISK till barnen

De flesta väljer även i år att spara till sina barn på ett investeringssparkonto. Hela 61 procent väljer sparformen. En ökning med 10 procentenheter jämfört med ifjol. En tredjedel väljer direktsparande i fonder medan 13 procent väljer att spara på kapitalförsäkring.

Det är fortsatt vanligast att spara på olika konton för sina barn. 3 av 4 väljer att göra så. Samtidigt är det i år fler (51 procent) som väljer att spara i eget namn jämfört med tidigare (47 procent 2021). Med liten marginal innebär det att sparande i eget namn numera är det vanligaste. 47 procent väljer i år att spara i barnets namn. När vi frågar de som haft ett barnspar säger 6 av 10 att de sparat i barnets namn. Men om de fått göra om sitt val hade fler än tidigare år valt att spara i eget namn (39 procent jämfört med 29 procent 2021).

”ISK är en jättebra sparform, men det gäller att tänka till när det används för barnspar. Du kan behöva komplettera med ett testamente för att säkerställa att pengarna tillfaller barnet om du skulle gå bort. Glöm heller inte att sparande på olika konton, om du har flera barn, kan skapa orättvisor. Du kan inte förvänta dig att pengarna kommer vara lika stora på flera konton, om sparandet startats vid olika tidpunkter”, säger Philip Scholtzé.

Fler skulle spara mer om skatten minskar

88 procent väljer att spara regelbundet till sina barn. Det är en ökning med 2 procentenheter jämfört med 2021. Det vanligaste beloppet att spara till sina barn är upp till 499 kr (34 procent). 31 procent väljer att spara mellan 500-999 kr och 28 procent mellan 1000-1999 kr per månad.

I årets undersökning har vi också ställt frågan om barnsparandet skulle påverkas om skatten togs bort för sparande upp till 300 00 kr. Det skulle motsvara det förslag som presenterats i Tidöavtalet. 23 procent uppger att deras barnsparande skulle öka eller att de skulle börja spara.

Barnsparandet ska helst användas till ett boende

71 procent av de tillfrågade som gett sparpengarna till sina barn säger att pengarna använts så som det var tänkt. Över hälften säger att pengarna främst använts till boende. Färre än tidigare (26 procent jämfört med 33 procent 2021) säger att pengarna främst har använts till körkort.

”Precis som med allt sparande är det bästa barnsparandet det som blir av. Även mindre belopp kan bli stora över tid. För att spara ihop 150 000 kr behöver du spara 300 kr i månaden i 20 år med en genomsnittlig årsavkastning på 7 procent. De pengarna räcker inte till en kontantinsats i hela landet, men det ger en ekonomisk trygghet”, säger Philip Scholtzé.