Finansinspektionen (FI), har nyligen fattat ett beslut som innebär att valutaväxlingsföretaget My Change Scandinavia AB (My Change) måste omedelbart upphöra med sin verksamhet. Beslutet har grundats på omfattande och allvarliga brister i företagets arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

My Change är ett mindre valutaväxlingsföretag som huvudsakligen hanterar kontanttransaktioner, vilket medför en hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Undersökningen av företaget genomfördes som en del av en tematisk granskning av hur fyra valutaväxlare efterlever penningtvättsregelverket.

Resultaten från FI:s granskning visar att My Change i praktiken inte vidtagit några meningsfulla åtgärder för att följa de mest grundläggande delarna av penningtvättslagen. Granskningen omfattade företagets allmänna riskbedömning, riskbedömningen av kunder, rutiner och riktlinjer för kundkännedom samt åtgärder för kundkännedom.

My Change har visat sig sakna tillräckliga styrdokument i form av bristfälliga rutiner och riktlinjer, samt helt har försummat att genomföra en allmän riskbedömning. Företaget har även misslyckats med att bedöma riskprofilerna hos sina kunder eller vidta tillräckliga åtgärder för kundkännedom för någon av de kunder vars transaktioner FI har granskat.

− Enligt vår bedömning finns det en hög risk att företaget kan utnyttjas av kriminella aktörer för att tvätta pengar från brottsliga aktiviteter eller finansiera terrorism. Med tanke på dessa allvarliga överträdelser av penningtvättsregelverket har FI beslutat att företaget nu måste upphöra med sin verksamhet, säger Malin Alpen, verksamhetsområdeschef för område Betalningar med ansvar för penningtvättstillsynen.

My Changes verksamhet som valutaväxlare ska ha avslutats senast den 24 augusti 2023.

Beslutet att tvinga My Change att upphöra med sin verksamhet markerar en viktig åtgärd från FI för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Det sänder också en tydlig signal till andra företag inom branschen om att regelverket för penningtvätt måste tas på allvar och att konsekvenserna av att inte efterleva det kan vara allvarliga.