Bostadsrättspriserna stiger i hela Sverige, och som mest i Stockholm, som brukar vara först med pristrender för bostadsmarknaden som helhet. Det visar nya siffror från Valueguard.

HOXSWE, Valueguards prisindex som mäter den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden, sjönk 0,2 procent under augusti. Säsongsrensat var nedgången 1,2 procent. Men på bostadsmarknaden syns också en motsatt trend, där priserna på bostadsrätter går emot strömmen. Bostadsrättspriserna steg 0,6 procent medan villapriserna tappade 0,6 procent. Rensat för säsongseffekter innebär det uppgång med 0,5 procent respektive nedgång med 1,8 procent.

– Trender på bostadsmarknaden startar ofta i Stockholm, och där kan vi nu se en mer utplanad marknad, en trend som kan sprida sig ut i landet. Glappet i förväntningar mellan köpare och säljare minskar, så att de kan mötas i högre utsträckning. Det görs fortfarande många bostadsaffärer, vi gör affärer på samma nivå som 2019, som är vårt närmsta referensår före pandemin, säger Fredrik Kullman, vd Bjurfors Sverige.

Vad bär då framtiden med sig?
– Det påverkas såklart av många olika faktorer, allt hänger ihop. Det beror till exempel på hur väl Riksbanken bekämpar inflationen. Men utifrån den information vi har nu kan vi räkna med svagt nedåtgående priser till före nästa sommar. Sedan tror jag att vi börjar se en mer normal marknad där i princip hela prisuppgången som skedde under pandemiåren blivit utraderad, så att vi är tillbaka på boprisnivån 2019, säger Fredrik Kullman.

Medan priserna under augusti steg på bostadsrätter fortsatte villapriserna totalt sett nedåt.

– Energipriserna är en bidragande faktor. Det var också så att många som längtade efter en villa slog till under pandemin. Det såldes fler villor än normalt då, och idag är efterfrågan inte lika stor. Sedan är effekten vi ser på bostadsmarknaden till stor del psykologisk, när det gäller förväntningar på exempelvis räntor och energipriser. När man nu tittar på bostäder tar man ut effekten i förväg, lägger in det i kalkylen och får därmed mindre pengar att köpa själva bostaden för, säger Fredrik Kullman.

Stockholm
I Stockholm steg bostadsrättspriserna med 1,4 procent medan villapriserna tappade 0,7 procent. Under första halvan av september ser det något mörkare ut, bostadspriserna gick då ner med 0,4% i Stockholm jämfört med hela augusti.

– Frågan alla vill ha svar på är om vi har sett slutet på prisnedgången, och det är ju väldigt svårt att sia om. Men det börjar infinna sig ett läge där köpare och säljare har lättare att mötas. Det man måste vara beredd på nu är att affärerna tar längre tid och man måste vara öppen för förhandlingar. Vikten av en mäklare med erfarenhet och insikt i marknadsläget har aldrig varit större, säger Christina Henriksson, regionchef Bjurfors Stockholm.

Göteborg
I Göteborg steg bostadspriserna under augusti på både bostadsrätter och villor, med 0,1 procent respektive 0,2 procent.

– Säljare och köpare har börjat närma sig varandra när det gäller priserna. Helt tydligt är att priserna på både villor och bostadsrätter är betydligt lägre än de var när de stod som högst i våras. Statistiken visar att det kan vara så att priserna i Göteborgsområdet har bottnat. Vi ser nu en uppgång på både bostadsrätter och villor, om än en blygsam sådan. Möjligtvis kan detta ses som ett trendbrott för att se mer stabila priser under resten av 2022, säger Sven-Erik Kristensen, vd Bjurfors Göteborg.

Oro gällande exempelvis energipriser och höjda materialkostnader påverkar även olika bostäders attraktionskraft på bostadsmarknaden, förklarar Sven-Erik Kristensen:

– Det är fortfarande en stor skillnad på bostad och bostad, beroende på om det bara är att flytta in, eller om det krävs större renoveringar. Idag straffas du mer än tidigare om bostaden har omfattande renoveringsbehov.

Malmö
I Malmö faller bostadsrättpriserna med 0,2 procent, medan villapriserna tappar med 0,8 procent.

– Det är ett ovanligt högt utbud av bostäder på Malmömarknaden idag, och omsättningshastigheten på sålda bostäder har dubblerats jämfört med motsvarande period förra året. Bopriserna på villor ligger lite lägre jämfört med förra året, men bostadsrättspriserna är på samma nivå. Sedan är det viktigt att notera att det fortfarande görs affärer, även om det är på en lägre nivå, med 75 procent jämfört med samma period förra året. Dock är förväntan att det blir värre innan det blir bättre. Allt pekar på att vi har en utmaning i prisutvecklingen under resten av 2022, vilket i sig skapar möjligheter för de som ska in på bostadsmarknaden, säger Mattias Larsson, vd Bjurfors Skåne.