Enligt den officiella statistiken från Försäkringskassan minskade antalet vab-dagar med nästan 7 procent förra året. Statistiken indikerar även att det fortfarande är främst mammor som tar det övervägande ansvaret för att vårda sjuka barn inom familjen. – Andelen kvinnor som tar vab har ökat under året och vad många säkert inte räknar med är att den som tar vab förlorar på det både när det kommer till lön och pension, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Länsförsäkringar. Hon tror att anledningen är att den som tjänar minst vabbar mest.

Så mycket förlorar du per dag i lön och pension

Månadslön 50 000 kr 36 000 kr 25 000 kr
Förlorad lön per VAB-dag 1 026 kr  465 kr  324 kr
Förlorad pension per-VAB dag 293 kr  105 kr  73 kr
Total förlust per VAB-dag 1 319 kr 570 kr 397 kr

Tabell: Länsförsäkringar

– Efter 33 480 kr per månad (2024) i lön påverkas inte ersättningen för vab vilket gör att pappor som oftare är den som har högst lön, förlorar mer på att vara hemma. Andra förklaringar kan vara att man uppfattar att den som tjänar mest har det viktigaste arbetet. Får familjen fler barn och det pågår under en längre tid får det stor inverkan på kvinnans löneutveckling och pension, säger Trifa Chireh.

Trifa Chireh föreslår att för att uppnå en mer jämställd fördelning av vab-dagarna, behöver kunskapen om pensionssystemet och dess påverkan på pensionen öka. Hon betonar även behovet av förändringar i arbetsmarknadens struktur, där arbetsgivare bör kunna konkurrera genom att främja familjevänliga värderingar för att möjliggöra att både män och kvinnor kan vara hemma med sjuka barn utan att drabbas av lägre lön och pension senare i livet.

Vab-historik

 • 1974. Sjukpenning för vård av sjukt barn införs.
 • 1980. Antalet dagar utökas till högst 60 dagar per barn och år. Åldersgränsen höjs till 12 år för barn födda 1970 eller senare.
 • 1988. Tillfällig föräldrapenning får betalas ut under högst 90 dagar per barn och år.
 • 1990. Försäkringen byggs ut med ytterligare 30 dagar och omfattar totalt 120 dagar.
 • 1995. Rätten för föräldern att låta någon annan person vårda barnet införs.
  Källa: Försäkringskassan.

Länsförsäkringarnas tips till den som vabbar

 1. Utbilda dig om hur frånvaro från arbetsmarknaden i samband med vård av sjukt barn och föräldraledighet kan påverka din karriär och löneutveckling.
 2. Planera i förväg och kom överens om att fördela ansvaret för vård av sjukt barn genom att växla dagar med din partner.
 3. Utforska möjligheten att få stöd från personer i din närmiljö, såsom grannar, släktingar eller vänner, för att underlätta situationen.
 4. Diskutera ekonomiska frågor med din partner för att öka medvetenheten om hur era individuella förutsättningar ser ut, särskilt i händelse av en skilsmässa.