Svenska BoardClic, en SaaS-plattform för utvärdering och analys av bolagsstyrning, tar in 13 miljoner kronor för att öka tillväxten. Pengarna ska stärka säljorganisationen, bidra till expansion till nya marknader i Europa samt bygga ut företagets brittiska verksamhet. Finansieringsrundan var övertecknad och har letts av Subvenio, Curitas Ventures och Brofund Equity. Därmed har BoardClic hittills tagit in cirka 38 miljoner kronor i kapital.

Med BoardClics plattform får kunden ett digitalt bibliotek av praxis till stöd för avancerade, kostnadseffektiva och tidsbesparande utvärderingar som uppfyller lokala bestämmelser samt följer utvecklingen på området. Genom att kontinuerligt mäta och analysera data kan kunder jämföra och utvärdera sina resultat såväl internt över tid som mot andra företag och sektorer.

Monica Lagercrantz, medgrundare och vd på BoardClic, säger: – Bolag måste nu förhålla sig till fler och fler företagskoder och föreskrifter. Detta innebär i sin tur att globala organisationer måste upprätthålla både en exceptionell struktur i bolagsstyrning och ett stort engagemang med sina intressenter för att nå de högsta standarderna. Det moderna styrelserummet blir allt mer dynamiskt och ledamöter har ett växande och komplext ansvar. Marknaden saknar sofistikerade, datadrivna och kostnadseffektiva verktyg för att spåra efterlevnad och effektivitet samt att bolagsledning och styrelse har en gemensam inriktning. BoardClic, som främjar G:et i ESG, fyller detta tomrum.

Sedan BoardClic lanserades 2019 har bolaget haft en genomsnittlig tillväxt på 200 procent. Den växande kundportföljen består idag av drygt 250 kunder, inklusive Husqvarna, Tele2, Capman och Channel 4.

Mikael Ahlström, Styrelseordförande för Curitas Ventures, kommenterar investeringen i BoardClic– BoardClic har hittills gjort imponerande framsteg när det kommer till att stötta ett brett spektrum av företag över hela Europa med att förbättra och effektivisera sina processer på styrelse- och ledningsgruppsnivå. Via digitalisering och dataanalys skapar BoardClic påtagligt värde för styrelserummen, inte minst inom hållbarhetsrapportering. Vi ser fram emot att stödja teamet i nästa tillväxtfas med expansion till nya marknader och nå nya framgångar.