Att genomgå en skilsmässa medför betydande ökningar av kostnader, utöver den psykiska påfrestningen och bördan det innebär. Som nybliven singelförälder med två barn kan månadsutgifterna öka med 12 000 kronor, vilket innebär en total kostnad på 34 000 kronor.

I många fall kan de ökade utgifterna riskera att överstiga den disponibla månadsinkomsten. Detta framkommer i en analys utförd av Länsförsäkringar som har beräknat de extra utgifterna som en genomsnittlig barnfamilj kan stå inför vid en skilsmässa.

– Siffrorna visar att det är ekonomiskt svårt att skiljas. I de fall man skiljer sig kommer det med så pass höga kostnadsökningar för boendet att man kanske tvingas flytta till ett område med lägre bostadspriser eller bo relativt trångt. Att kapa höga utgifter som att sälja bilen kan vara ett annat alternativ för att få ihop vardagskalkylen, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

Ökade kostnader som skild singelförälder

Länsförsäkringar har analyserat hur ekonomin förändras efter en skilsmässa för en typisk tvåbarnsfamilj. En sådan familj, som bor i en villa och har normala levnadskostnader, har vanligtvis en total månadskostnad på 43 000 kronor, vilket motsvarar 22 000 kronor per vuxen.

Efter en skilsmässa, när den tidigare barnfamiljen har separerat och en av föräldrarna bor i en 75 kvadratmeter bostadsrätt i samma område, ökar månadskostnaderna till cirka 34 000 kronor, vilket är en ökning med 12 000 kronor.

Disponibel månadsinkomst för ensamstående med barn är 28 000 kronor. En typisk singelföräldern riskerar således att få kostnader som vida överstiger månadsinkomsten.

Samtidigt ser kalkylen olika ut i Sverige. I exempelvis Göteborg kan en typisk nyskild singelförälder med två barn gå back med drygt 6 000 kronor i månaden medan en singelförälder i Piteå kan få över knappt 3 000 kronor.

– Att skiljas är en stor förändring i livet och är ofta förenat med stor stress. Och dessvärre kommer det även med stora kostnadsökningar som för många är svårhanterliga. Siffrorna visar att kostnaderna ökar med närmare 60 procent om man går från sambo till singel med barn. För att inte kostnaderna ska bli större än det man får ut i lön måste man antingen flytta till ett område med lägre bostadspriser eller bo på väsentligt mindre boyta alternativt ta bort några av sina tidigare utgifter, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

Färre separerar – ekonomin spelar roll

Under 2022 genomgick över 58 000 hemboende barn i Sverige sina föräldrars separation. Andelen har visat en viss minskning under de senaste åren. År 2022 registrerades 21 531 skilsmässor, vilket också visade en nedgång jämfört med tidigare år.

– Nedgången i antalet skilsmässor kan eventuellt hänga ihop med de sämre ekonomiska tiderna, de högre kostnaderna och de stigande boräntorna. En separation leder allt som oftast till sämre ekonomi och lägre levnadsstandard än man tidigare haft i sitt liv. Och för vissa kan det vara helt omöjligt att klara alla omkostnader på egen hand, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

– I tidigare undersökningar Länsförsäkringar gjort anger 3/4 av medel- och -höginkomsttagarna att ekonomin kan vara en bidragande orsak till att man inte skiljer sig. Och det är främst kvinnor som anger att de inte skulle ha råd att separera. Det har att göra med att kvinnor i genomsnitt har 20 procent lägre disponibel inkomst jämfört med män, som betyder att man har svårare att klara ekonomin som nyskild singelförälder, avslutar Stefan Westerberg.

Här är några tips som kan vara bra att följa innan separationen:

  1. Granska din ekonomi för att bedöma om det är möjligt att klara sig själv ekonomiskt. Det kan vara klokt att söka hjälp från banken för att få klarhet i dina finansiella möjligheter.
  2. Om ni har olika inkomster, fördela utgifterna så att båda har möjlighet att spara. Har du sparande som kan användas för flyttkostnader eller som en kontantinsats för eget boende? Tänk på att gemensam egendom ska delas lika vid en skilsmässa om ni är gifta.
  3. Om du har haft huvudansvaret för barnen och arbetar deltid, se till att du kompenseras för detta genom ett eget sparande som inte räknas som gemensam egendom.
  4. Ställ dig i bostadskö så att du har flera boendealternativ om det skulle bli nödvändigt. Du kanske inte har råd att köpa en bostad på egen hand.
  5. Säkra upp juridiska avtal så att allt är i ordning när det behövs. Ett äktenskapsförord kan vara särskilt viktigt om du har sparande som du vill skydda som dina egna tillgångar.
  6. Uppdatera dina dokument och papper när separationen är klar. Granska dina försäkringar och se om de behöver justeras. Tänk på vem som är förmånstagare i dina försäkringar och vem som är utsedd som arvtagare i ditt testamente. Det kan vara nödvändigt att utse en förvaltare för barnens arv om något skulle hända dig.

Läs rapporten “Så blir ekonomin vid en skilsmässa“, Länsförsäkringar