Under hela 2023 förväntas en genomsnittlig pensionärs månatliga utgifter för boende, mat, hushållskostnader och elektricitet uppgå till 14 065 kronor. Detta är en ökning med 1 891 kronor jämfört med föregående år och en total ökning med 3 490 kronor jämfört med 2021. Om hushållet äger en bil ökar utgifterna till 16 985 kronor per månad.

– Den stora bulken av kostnaderna utgörs av livsmedel men det är räntorna som bidrar mest till kostnadsökningarna, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Länsförsäkringar.

Länsförsäkringar har genomfört beräkningar för genomsnittliga pensionärskostnader för räntor, mat, hushållskostnader och el. Dessa beräkningar visar på en påtaglig ökning av kostnaderna under de senaste åren, med livsmedelskostnader som står för 22 procent av hushållens utgifter.

För ensamstående pensionärer har kostnaderna under 2023 ökat så mycket att de nu utgör 103 procent av pensionen, vilket är en ökning med 12 procentenheter jämfört med 2022 och 20 procentenheter jämfört med 2021. För par utgör kostnaderna 75 procent av den disponibla inkomsten, en ökning med 18 procentenheter jämfört med 2021.

Uträkningarna pekar på att många pensionärer har svårt att få ekonomin att gå ihop. De står inför ekonomiska påfrestningar från olika håll samtidigt, och de ökade kostnaderna tar upp en betydande del av deras pension.

– Det här verkar inte regeringen ta hänsyn till i årets höstbudget med förslaget om sänkta skatter då kostnaderna har ökat med nästan 2 000 kronor i månaden för pensioner, känns 283 kronor per månad i skattelättnad inte till mycket stor hjälp, säger Trifa Chireh.

Det förväntas en viss minskning av pensionärshushållens kostnader under 2024 jämfört med 2023, främst på grund av förväntade lägre bolåneräntor från andra kvartalet 2024. Elkostnaderna förväntas dock ligga kvar på samma nivå som 2023. Livsmedelskostnaderna kommer fortfarande att utgöra en betydande del av kostnaderna under 2024.

– Vi har i dag en realitet där kostnaderna ökar markant och många pensionärer har nu en svag motståndskraft för nya och oväntade utgifter, där många balanserar på marginalen, säger Trifa Chireh.

Trifas 4 bästa tips för att möta ett tufft ekonomiskt år:

  1. Planera veckans måltider efter rabatterbjudanden och handla även på andra livsmedelkedjor än det du är van vid. Har du en månadslön efter skatt som understiger 11 190 kronor per månaden kan du söka medlemskap i vissa livsmedelsbutiker för att kunna handla mat billigare.
  2. Omvärdera din bostad – om du har haft den länge för att slippa amorteringskravet. Om din bostad har ökat i värde så kan det innebära en lägre belåningsgrad och därmed en lägre amortering. Det kan frigöra några tusenlappar för att möta de stigande boräntorna.
  3. Har du tomma rum över i bostaden eller en stuga som ingen använder längre kan du hyra ut och få in en extra inkomstkälla. Det är ett utmärkt sätt att få lite hjälp för att betala hyran varje månad.  kom ihåg att dina extra hyresintäkter behöver skattas, läs mer om detta på Skatteverkets hemsida.
  4. Ta bort återbetalningsskyddet på dina tjänstepensioner och höj din pension med både 5 och 10 procent. Kontakta ditt pensionsbolag.

Så blir singelpensionärens ekonomi (exkl bil)

Kostnader (kr) 2021 2022 2023 2024
Räntor 9448 14 523 kr 29 727 28 010
Livsmedel 25 194 27 493 kr 30 499 31 240
El 9 107 12 914 8 922 8 729
Individuella kostnader 21 168 21 276 24 300 24 786
Gemensamma kostnader 24 948 31 320 33 696 34 370
Brf-avgift 37 032 38 556 41 640 43 723
Summa 126 897 146 083 168 784 170 858

Källa: Länsförsäkringar