Efter samtal om företags hållbarhet vid det europeiska SDG-toppmötet samt vid COP26 i Glasgow har det globala fokuset på att mildra effekterna av klimatförändringar förmodligen aldrig varit större. Och så sent som i augusti släppte FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC en rapport som varnar för att möjligheterna att begränsa den globala uppvärmningen till de nivåer som anges i Parisavtalet skulle kunna glida ur våra händer om vi inte vidtar “omedelbara, snabba och storskaliga” åtgärder.

Mot den bakgrunden kommer här fem viktiga lärdomar från det europeiska SDG-toppmötet.

1. Det är dags att agera nu

Vi är den allra sista generationen som har lyxen att göra ett val och ta de rätta besluten för planeten och för vårt folk. 20 % av världens ledande företag har redan satt upp mål för att nå netto-nollutsläpp. Men många organisationer behöver tydligare vägledning om vägarna till netto-noll.

En lösning på den osäkerheten kan komma i form av “guldstandarden” för företagens netto-nollinstrument – en rad mål som ackrediterats av Science-Based Targets-initiativet (SBTi) för att säkerställa att vi övervinner dessa utmaningar senast 2050.

Lärdomen här är att inte vänta på skriftliga instruktioner för din sektor, utan i stället sätta i gång redan nu.

2. Samarbete och ekosystem kommer att leda till framgång

Om det rådde övergripande enighet i någon fråga under samtalen på SDG-toppmötet, så var det att inget företag kunde tackla hållbarhet på egen hand.

Att lösa upp gränserna mellan företag, organisationer och branscher är nyckeln till framgång. Det behövs fler insatser och mer samarbete. Det är inte bara en HR-fråga, utan det har också att göra med kunder, leverantörer och lokala inköp.

3. Utbildning och kompetensutveckling är avgörande för att möta företagens behov

Deltagarna diskuterade ingående hur åtgärder för att överbrygga kompetensklyftan måste starta i skolan, för att förbereda eleverna för att komma in på arbetsmarknaden. Det var ett starkt fokus på kompetensutveckling, korskompetensutveckling och omskolning av personer som redan arbetar. De flesta jobb kommer inte att ersättas av automatisering, men många roller kommer att förändras och kommer att kräva nya kompetenser.

På TCS har man en stark tro på att omskola arbetskraften för den digitala framtiden.

4. Teknik med syfte kommer att vara den sammanbindande strukturen

Teknik kommer att spela en avgörande roll för att sammanföra data och göra det möjligt för organisationer att driva hållbara initiativ över hela sin verksamhet. Uppkopplad teknik såsom 5G, Internet of Things och AI-drivna analyser ser ut att få det att hända.

Ett exempel på detta är Scania, som genom att övervaka körmönster med hjälp av IoT-sensorer kan ge förarrekommendationer som förbättrar bränsleförbrukningen med mer än 10 %.

Men, det är dock viktigt att inte glömma bort människan i den här ekvationen. För att undvika att de anställda drabbas på grund av mer teknisk automation så behöver företag ett syfte som går bortom att bara göra vinst.

Detta understryker en annan central övertygelse hos TCS: att tekniken kommer att fortsätta att erbjuda nya sätt att skydda miljön. Tekniken i sig kommer också bli mer hållbar, och ett ansvarsfullt agerande kommer att bygga upp kundernas förtroende och varumärkeslojalitet.

5. Företag kommer att leda en grön och rättvis omställning

Mötesdeltagarna var överens om att klimatutmaningen endast kan lösas genom innovationsinsatser från organisationer över hela Europa. Det behövs pionjärer som föregår med gott exempel. Och vi måste skala upp för att nå 2030-målen.

Det finns många sätt som företag kan spela en roll på, så länge de anammar dessa nya samarbetsmodeller och ser bortom sin omedelbara verksamhet och tar upp hållbarhet i hela sina värdekedjor. Endast ekosystem kan stödja dessa affärsmål, med saminnovation i varje steg av resan mot netto-noll.

Vart tar vi vägen nu?

Att skydda planeten och dess människor bör vara i centrum för policy och verksamhet hos målstyrda företag. Det är en lycklig slump att göra rätt saker ofta också är bäst för resultatet.

I takt med att företag går vidare med digitala transformationer kommer alla intressenter i allt högre grad att kräva att se ett påvisbart företagssyfte för hållbarhet. Att städa upp försörjningskedjor, omskola anställda, bli grönare och mer inkluderande gynnar både de företag vi driver och de samhällen vi verkar i.

Vår förmåga att utnyttja möjligheterna med dagens digitala och tekniska förändringar, samtidigt som vi hanterar de utmaningar de utgör, är det som kommer att avgöra om vi lyckas eller misslyckas med att skapa bättre arbetsplatser och mer inkluderande ekonomier och samhällen. Det åligger oss att bygga en framtid av arbete som fungerar för alla.