En kompromiss i kongressen förhindrar en nedstängning av den amerikanska statsapparaten, men president Joe Biden uppmanar Republikanerna att visa samma kompromissförmåga när det gäller stöd till Ukraina.

Undvikande av nedstängning

USA undviker en kommande nedstängning av federala myndigheter tack vare en ny kompromiss som uppnåtts i kongressen. Detta ger kongressen ytterligare tid att förhandla fram en slutgiltig statsbudget för innevarande år.

Biden vädjar om stöd till Ukraina

President Joe Biden uttrycker i ett uttalande sin önskan att Republikanerna ska visa samma kompromissanda när det gäller att stödja Ukraina. Han påminner om att ledande kongressrepresentanter tidigare enades om vikten av att stödja Ukraina vid ett möte i Vita huset.

Följderna av dröjsmål

Biden varnar för att varje dag republikanerna i representanthuset försenar omröstningen om stödpaketet till Ukraina försämrar situationen för landet. Stödpaketet inkluderar 60 miljarder dollar för Ukraina, inklusive vapenleveranser, samt stöd till Israel i konflikten mot Hamas och humanitärt stöd till palestinierna och andra krisdrabbade områden i världen.

Förlängning av finansiering

Den kortvariga förlängningen av finansieringen för federala myndigheter, som förhindrar en nedstängning av verksamheten, är den fjärde på kort tid. Den ger kongressen ytterligare några veckor för att slutgiltigt fastställa statsbudgeten för innevarande år.

Förhandlingsläget

Enligt representanthusets republikanska talman Mike Johnson är förhandlarna överens om sex av de tolv årliga utgiftsplanerna som utgör USA:s federala budget. Han påpekar att nästan slutgiltiga överenskommelser är på plats för de återstående sex planerna.