Uppdatering kring lansering av Quickbit App och Quickbit Card.
Lansering av Quickbit App och Quickbit Card kommer att ske i månadsskiftet februari och mars 2021. Det framgår av ett pressmeddelande på fredagen. Bolaget passar också på att berätta mer om de funktioner som kommer att ingå.

Bakgrunden till den valda lanseringsperioden är att Quickbit har valt att bygga ut erbjudandet kring Quickbit Card och Quickbit App i syfte att säkerställa att en så komplett och konkurrenskraftig produkt som möjligt lanseras, vilket innebär att ytterligare funktionalitet i form av banktjänster kommer att adderas.

Ökar vinstmarginaler och sänker kapitalbindning
Som kommunicerats tidigare har Quickbit tagit ett strategiskt beslut att bredda affärsmodellen genom att även lansera lösningar riktade direkt mot konsumenter. Detta skapar ett nytt affärsområde inom bolaget och är ett viktigt led i det ekosystem av lösningar som Quickbit skapat, där transaktionsflöden av kryptovalutor rör sig mellan Quickbit, användarna samt fysiska och onlinebaserade handlare.
I varje transaktion inom detta ekosystem skapar Quickbit intäkter och lönsamhet. Quickbit App och Quickbit Card är därmed viktiga delar i att skapa omsättningstillväxt och bibehålla bolagets stabila och höga vinstmarginaler. De transaktionsflöden som skapas genom Quickbit App och Quickbit Card kännetecknas dessutom av hög kvalitet, låg riskprofil och ingen kapitalbindning.

Lansering
Lansering av Quickbit App och Quickbit Card kommer att ske i månadsskiftet februari och mars 2021. Quickbit är nu i den sista fasen innan lansering som i huvudsak handlar om att genomföra justeringar avseende design, säkerställa vissa delar i processer kring logistik och implementering samt genomföra slutliga testning och kontroller. Bakgrunden till att lansering sker i månadsskiftet februari och mars 2021 är att Quickbit har valt att bygga ut erbjudandet kring Quickbit Card och Quickbit App i syfte att säkerställa att en så komplett och konkurrenskraftig produkt som möjligt lanseras. Detta sker genom att Quickbit fördjupar samarbetet med Intergiro i syfte att utnyttja hela Intergiros portfölj av finansiella tjänster som inkluderas i deras open banking plattform.
I det första steget kommer lansering att ske i Norden, Nederländerna samt Estland. Därefter avser Quickbit att successivt i hög takt lansera Quickbit App och Quickbit Card på ytterligare marknader. Lanseringskampanjerna kommer uteslutande att ske digitalt och rikta sig till nya användare. Till den omfattande befintliga kundbasen som Quickbit har idag kommer särskilda erbjudanden att riktas. Slutliga villkor för Quickbit Card, exempelvis avgiftsstruktur och liknande, kommer att kommuniceras i samband med att lanseringskampanjen inleds.

Quickbit App QuickBit App förenklar användandet av kryptovaluta i människors vardag
Genom att använda appen kan användare köpa, sälja, ta emot, skicka, växla och förvara kryptovalutor på ett enkelt och säkert sätt. Appen gör det möjligt att överföra kryptovalutor över hela världen utan höga avgifter, samt att genomföra växlingstransaktioner mellan traditionella valutor och kryptovalutor.
Användare kommer också erbjudas att öppna ett bankkonto, en tjänst som tillhandahålls genom samarbetet med Intergiro. Initialt lanseras stöd för Euro-konto och fler valutor kommer att successivt adderas. Med kontot kan användaren sälja kryptovaluta för att få utbetalning i Euro. Utöver detta erbjuds möjligheten att göra utbetalningar från bankkontot till annan bank. Efter lansering kommer flera banktjänster att introduceras, såsom betalning av fakturor och stående betalningar. I samband med lanseringsfasen kommer Quickbit erbjuda tre kryptovalutor – Bitcoin, Bitcoin Cash och Litecoin. Efter lansering kommer nya kryptovalutor att adderas löpande. QuickBit App kommer att finnas tillgänglig för iOS- och Android-telefoner.

Quickbit Card
QuickBit Card är ett VISA-kort som ger användarna ett enkelt sätt att betala med kryptovalutor online och i fysiska butiker på samma sätt som med ett vanligt betalkort. Kortet är kopplat till användarens digitala plånbok som innehåller kryptovaluta och kortinnehavaren kan också koppla kortet till olika traditionella valutor. Initialt kan användaren koppla kortet till det Euro-bankkonto som kan öppnas via Quickbit App. Allt eftersom fler valutor introduceras, kommer kortet kunna kopplas till dessa valutor.

Sammanfattningsvis gäller följande för Quickbit Card

• Godkännande av VISA har erhållits, vilket innebär att Quickbit Card kan användas på fler än 100 miljoner köpställen globalt där VISA accepteras, både online och i fysisk butik.
• Kortet kommer kunna läggas till i Apple Pay och Google Pay, vilket möjliggör enkla betalningar med smartphones. Vid lansering kommer Google Pay att stödjas först.
• Quickbit Card stödjer kontaktlösa betalningar (NFC).
• Kortet har samma fördelar som ett traditionellt betalkort, exempelvis avseende möjligheter till kontantuttag.
• Användaren kan genom Quickbit App se alla sina transaktioner, frysa kortet och byta PIN-kod.
• Quickbits samarbetspartner i kortprogrammet är Intergiro som är ett institut för elektroniska pengar under tillsyn av Finansinspektionen. De båda bolagen har tillsammans tagit fram den infrastruktur som ligger till grund för Quickbit Card. Infrastrukturen består i huvudsak av digitala plånböcker för kryptovaluta, bakomliggande konton för traditionell valuta samt fysiska och virtuella kort.