Idag publicerade Länsförsäkringar den första versionen av ”Ungdomsindikatorn”, som reflekterar de ekonomiska utsikterna för unga människor. Analysen visar att unga människors uppfattning om Sveriges och deras egen ekonomi försämrades från redan låga nivåer under tredje kvartalet 2023. – Den förbättring vi sett under de senaste tre kvartalen är nu bruten i och med nedgången under det senaste kvartalet, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

Ungdomsindikatorn tappade mark från svaga nivåer

Ungdomsindikatorn är så väl en rapport och övergripande indikator som bedömer de ekonomiska utsikterna för unga människor i åldersgruppen 18-24 år. Bedömning bygger på ungas åsikter om sin privatekonomi, Sveriges ekonomi, arbetsmarknaden och sparande.

Under tredje kvartalet 2023 sjönk Ungdomsindikatorn med 0,9 enheter till 90,5, där 100 representerar det historiska normalläget. Den största bidragande faktorn till nedgången var ungas förväntningar på hur Sveriges totala ekonomi utvecklas.

– Unga människors framtidsutsikter om ekonomin har förmörkats. Den sammantagna bilden är att unga har det mycket tufft just nu och ser mest mörka moln vid horisonten, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

Dystra utsikter om privatekonomin

När unga ger sin sin på hur privatekonomi kommer utvecklas det kommande året, svarade 13 procent att de tror att det kommer bli sämre. Även om det är en mindre andel än de som förväntar sig en bättre privatekonomi (35,5 procent), är det betydligt högre än det historiska genomsnittet (6,9 procent).

Ett liknande mönster återfinns när det kommer till ungas uppfattning om Sveriges ekonomi. Under tredje kvartalet 2023 trodde 29,5 procent att Sveriges ekonomi kommer försämras inom ett år. Detta överstiger det historiska genomsnittet (20,6 procent). Även optimismen kring Sveriges ekonomi var lägre jämfört med det historiska genomsnittet.

– Unga är i allmänhet dystra kring det ekonomiska läget, och särskilt pessimistiska gällande sin privata ekonomi i förhållande till Sveriges övergripande ekonomi, sett till hur man vanligtvis ser på läget. Det är onekligen så att de senaste 1,5 årens sämre tider satt djupa spår i ungas egna ekonomier, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

Oro för arbetslöshet

Unga tror att arbetslösheten i Sverige kommer öka samtidigt som de ser en större risk att själva hamna i arbetslöshet. Under tredje kvartalet trodde 45 procent av de unga att arbetslösheten i Sverige skulle öka inom det kommande året, jämfört med 12 procent som trodde det motsatta.

När det gäller risken att själva bli arbetslösa, ansåg 19 procent att risken hade ökat jämfört med 27 procent som ansåg att risken hade minskat. Det är en ovanligt hög andel som upplever en ökad risk för arbetslöshet.

– Arbetsmarknaden har stått emot väl givet de sämre tider som vi haft det senaste året. Men mycket pekar på att arbetslösheten ska öka och det avspeglas väl i hur de unga ser på situationen. Resultaten är såklart dåliga för de unga eftersom de har en svagare ställning på arbetsmarknaden och riskerar att bli av med jobbet allra först eller inte komma in alls, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

Sparandet

Intresset för sparande håller i sig bland unga. Dock finns det nen tydlig trend om att fler minskar sitt sparande.