På torsdag förväntas Riksbanken höja styrräntan igen, något som kommer påverka många svenska individers ekonomiska situation. De ökade räntorna under det senaste året har lett till att fler väljer att amortera på sina bolån tidigare för att minska sina kostnader. Trots det visar beräkningar från lånejämförelsetjänsten Sambla att det kan vara ekonomiskt fördelaktigt att istället amortera på sina privata lån om man har möjlighet. Dessa lån har generellt sett lägre månatliga kostnader, men en högre räntesats som oftast är mer än dubbelt så hög.

Dubbelt så hög ränta på privatlån jämfört med bolån

I juli månad uppgick den totala skulden för svenska medborgare enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) till 4 961 miljarder kronor, där majoriteten av dessa skulder var bostadslån (83 %). Privatlån, vilka inkluderar lån utan säkerhet såsom renoveringslån eller lån för att köpa en bil, utgjorde endast 6 procent av den totala skuldsättningen. Trots detta stod dessa privata lån för ungefär en fjärdedel av de totala ränteinbetalningarna.

– Bolån är ofta den enskilt största utgiften för hushållen varje månad så många väljer därför att amortera dessa i tider av ekonomisk oro. Men om man också sitter på privatlån kan det löna sig rejält att betala av dessa i stället – vårt räkneexempel visar att det kan finnas tusenlappar att spara, säger Jasmin Svraka, Sverigechef, Sambla Group.

För närvarande är den genomsnittliga räntan för nya bolån 4,49 procent enligt Statistiska Centralbyrån (SCB). Å andra sidan är den genomsnittliga räntan för nya privatlån mer än dubbelt så hög, med ett genomsnitt på 9,02 procent.

– Som låntagare bör du ha en helhetssyn över din ekonomi och tänka långsiktigt. Amortera lånen med högst räntesatser – även om det inte gör någon stor skillnad månad för månad blir effekten betydligt större på sikt och det finns mycket pengar att spara, säger Jasmin Svraka, Sverigechef, Sambla Group.

Sambla Groups räkneexempel

Låt oss utgå från en låntagare som har möjlighet att amortera sina lån med 2 000 kronor varje månad. Denna låntagare har ett bolån på 1 500 000 kronor med en räntesats på 4,49 procent samt ett privatlån på 200 000 kronor med en räntesats på 9,02 procent.

Om låntagaren väljer att prioritera att först amortera det privatlånet med den högre räntesatsen skulle denne spara 498 kronor på ett år jämfört med att prioritera bolånet. På en treårsperiod skulle besparingen uppgå till 4 757 kronor. Under en femårsperiod skulle låntagaren spara hela 13 775 kronor genom att fokusera på att amortera privatlånet. Genom att tänka långsiktigt och välja att amortera rätt lån finns det mycket pengar att spara.

Notera att detta exempel inte tar hänsyn till eventuella amorteringskrav eller möjlighet till ränteavdrag, eftersom sådana aspekter varierar från fall till fall. Dessutom gäller de angivna räntesatserna nominella räntor, och beräkningarna tar inte hänsyn till eventuella förändringar i räntesatsen över tiden eller andra faktorer som kan påverka lånekostnaderna.