Toppdomänen, den sista delen av ett domännamn, har en betydande inverkan på svenskarnas förtroende för en företags hemsida, och resultatet varierar beroende på vilken toppdomän som används. En nyligen genomförd undersökning av STRATO, i samarbete med SIFO, ger oss värdefulla insikter om hur svenska konsumenter uppfattar företagswebbplatser baserat på toppdomänens val.

Val av toppdomän är viktigt

Enligt den undersökning som utfördes av webbhotellet STRATO och SIFO är utseendet på en företags hemsida en avgörande faktor när det gäller att skapa förtroende hos svenska internetanvändare. Hela 62 procent av respondenterna rankade utseendet på en företags hemsida som en av de viktigaste aspekterna när de bedömde företag de interagerade med online. Men utseendet är bara en del av ekvationen. Förtroendet för ett företag varierar betydligt beroende på vilken toppdomän som används för hemsidan.

.se, .com och .org mest pålitligt men .biz smäller inte högt

De toppdomäner som svenska internetanvändare anser vara mest pålitliga för företag är .se (83 procent) och .com (59 procent). Därefter kommer .org, som 19 procent av respondenterna anser vara pålitligt. Å andra sidan kan valet av toppdomän också ha en negativ effekt på förtroendet. Nästan två tredjedelar (65 procent) av respondenterna anser att .biz ger det minst pålitliga intrycket. Även .shop (52 procent) hamnar lågt på förtroendeskalan, medan .info och .net rankas som mindre pålitliga av 21 procent av respondenterna.

Herman Borel, internationell chef för affärsverksamhet på STRATO, kommenterar resultaten: “Det är tydligt att olika toppdomäner har olika konnotationer, där den klassiska .se-domänen fortfarande står högst bland svenskarna, där känner de sig hemma. Undersökningen visar att välja rätt domän är en central del i skapandet av den optimala hemsidan för ett företag som vill vinna konsumenternas förtroende.”

Skillnad mellan åldrar

En intressant observation från undersökningen är att yngre internetanvändare verkar ha starkare åsikter om olika toppdomäner än äldre. Personer i åldersgruppen 18 till 34 år rankar .se som pålitligt i högre grad än genomsnittet, med 89 procent jämfört med 83 procent. Å andra sidan tycker de också i högre utsträckning att vissa domäner är opålitliga. Hela 78 procent av de unga respondenterna anser att .biz är opålitligt, jämfört med 65 procent totalt.

Denna variation kan bero på att yngre internetanvändare är mer medvetna om och engagerade i toppdomänernas påverkan på företagswebbplatser. De yngre uppger också i lägre grad att de inte vet eller inte ser någon skillnad i valet av toppdomän, endast 8 procent inom åldersgruppen 18-34 år jämfört med 19 procent totalt.

Sammanfattningsvis visar denna undersökning tydligt att svenska konsumenter tar hänsyn till toppdomänen när de bedömer företagswebbplatser. Valet av toppdomän kan påverka förtroendet positivt eller negativt, och det är en viktig aspekt för företag som strävar efter att skapa en stark online-närvaro och vinna konsumenternas förtroende. Det är en påminnelse om att små detaljer, som valet av toppdomän, kan göra en stor skillnad när det gäller att skapa ett positivt intryck online.