De flesta företag har investerat i generativ artificiell intelligens (AI), trots att nära hälften saknar AI-strategi. Det visar en färsk global undersökning med 200 chefer av undersökningsföretaget Enterprise Technology Research på uppdrag av dataanalysföretaget Qlik.  

79 % har köpt generativ AI-verktyg eller investerat i projekt för detta

44 % av har investerat i generativ AI men har ingen formell AI-strategi


60 % planerar att investera över 10 miljoner dollar under det kommande året inom generativ AI

Bara 36 % av företagen har både investerat i generativ AI och har en formell AI-strategi, enligt undersökningen.  

 – I detta tidiga skede har de flesta organisationer precis börjat förstå hur de bäst kan utnyttja generativ AI. Även om den inledande entusiasmen finns kvar, förstår cheferna att de måste omge dessa verktyg med rätt datastrategier och teknik för att fullt ut förverkliga deras transformativa potential, säger James Fisher, chefsstrateg på Qlik. 

När det gäller användningsområden, hamnar dataanalys på första plats med 86 % av de svarande, följt av chatbot-integration 70 %, 50 % skriva kod och 46 % innehållsskapande.  

Över hälften av företagen 60 % behöver hjälp med utbildning av sina anställda, antingen helt eller delvis från en extern part.   

De flesta företagen 68 % planerar att använda offentliga modeller eller modeller med öppen källkod som förfinas med egen data, och nära hälften 45 % överväger att bygga modeller från grunden med egen data. 

Företagen förstår att de först måste få ordning på sin data med en stark datastruktur för att nå framgångar med generativ AI. Men bara 20 % uppgav att deras ”data fabric” är mycket väl rustat för att möta deras behov.  

De flesta företagen planerar att avsätta nya pengar för att stödja sina initiativ inom generativ AI under det kommande året, med 60 % som planerar att spendera över 10 miljoner dollar. 

Mindre än 5 % planerar att inte avsätta budget för detta. Denna minoritet av företag lyfter fram oro kring regleringar och oro för datasäkerhet som viktiga hinder.   

Hela rapporten finns att ladda ner här.