Konsumenter hämtar hellre sina varor i en leveransbox utomhus, än i en butik eller genom att ta emot hemleverans. Det visar en ny undersökning från iBoxen.
– Det förvånar inte mig, kommenterar Erik Sandberg, professor i logistik vid Linköping Universitet undersökningen.

En ny undersökning som utförts av Norstat på uppdrag av iBoxen visar att konsumenter hellre hämtar ut sina varor från en leveransbox stående utanför bostaden än hos ett ombud eller en box som står inne i en butik. Undersökningen visar också att konsumenterna föredrar leverans till en paketbox utomhus nära bostaden framför en hemleverans.

– Den stora trenden idag inom e-handelsleveranser är fortsatt ”convenience”. Resultatet indikerar att convenience inte enbart handlar om ”att få hem grejerna”, utan också om hur. Jag tolkar resultatet som att boxen innebär fördelar gentemot hemleverans, framför allt tack vare att kunden själv kan styra över när paketet ska tas emot, säger Erik Sandberg.

Fastighets- och retail-experten Fredrik Widing håller med.

– Om livet handlar om att spara tid för att hinna med så mycket som möjlig, då är tillgänglighet nyckeln. Inom handeln säger man att kunden är kung. Inom last mile skulle jag säga tillgänglighet är kung, säger han.

Det finns också en säkerhetsaspekt att ta hänsyn till när det gäller hemleverans.

– Då det ligger utanför dörren finns risk för skador och stöld – i boxen däremot ligger det tryggt förvarat tills man är redo att ta hand om det, säger Erik Sandberg.

Endast 8,2 procent av de tillfrågade föredrar att få sitt paket levererat till ett ombud.
– Det förvånar inte mig. Det kan såklart finnas tillfällen då man vill hämta i till exempel butik, om man vill fråga saker eller är osäker på tillbehör som behöver kompletteras till det stora köpet. Men som sagt, convenience-trenden innebär att allt fler vill få hem det eller till en box nära bostaden, säger Erik Sandberg.

Undersökningen visar att vilket transportbolag som levererar varan är av underordnad betydelse för konsumenterna.
– Jag tycker att man kan exemplifiera det med en balansbräda. På ena sidan har du hållbara transportalternativ och andra sidan tillgänglighet. Än så länge väger tillgängligheten mycket tyngre för kunden eftersom de hållbara alternativen är få och alldeles för begränsade. När tillgängligheten ökar och den gröna omställningen på fordonssidan slår igenom fullt ut, först då kommer valet av transportbolag spela en viktigare roll, säger Fredrik Widing, vd och grundare av Gate46 och Portally.

iBoxen har öppnat upp sina luckor så att även privatpersoner kan boka en, exempelvis för att låna ut saker till grannar, lämna nycklar till hantverkare eller  för att lämna över något man sålt på nätet. Det här menar Erik Sandberg talar för boxarna i ett längre perspektiv.
– Det innebär intressanta möjligheter för leveranser och tjänsteutbyten mellan privatpersoner. I dessa cirkulära tider tror jag detta kan komma att utnyttjas mycket mer framöver, men än så länge är det ganska outvecklat. Dels behöver konsumenter få upp ögonen för detta, dels återstår nog en del tjänsteutveckling bland aktörerna i branschen, säger han.

 Frågor och resultat

Om du skulle ha en paketbox utomhus, i närheten av din bostad hur skulle du föredra att få dina paket?

Till boxen 42.5 %
Hemleverans 29.8 %
Lämnas utanför ytterdörren8.9 %
Till ett ombud 8.2 %
Till ett digitalt ombud (paketbox i butik, köpcenter eller liknande) 7.0 %
Vet ej 2.2 %
Till fysisk butik 1.4 %

Om du har valt att hämta paket i en butik hur skulle du helst vilja göra det?

Via en paketbox som står utanför butiken (som är tillgänglig även om butiken är stängd) 42.7 %
Via en paketbox inne i butiken (som endast är tillgänglig när butiken är öppen)37.2 %
Via person som står i kassan/informationsdisken 16.9 %
Vet ej 3.2 %

Vilken betydelse har det för dig som konsument vilket transportbolag som levererar ditt paket?

Inte alls, så länge jag kan välja hur jag ska få mitt paket 38.0 %
Inte alls, så länge det är frifrakt 32.8 %
Vill kunna välja vem som levererar och även hur jag ska få mitt paket 21.3 %
För mig är det viktigt att välja vem som levererar mitt paket 5.2 %
Vet ej 2.8 %

Undersökningen utfördes på webben med hjälp av en panel som satts ihop av Norstat, Sveriges ledande företag inom marknadsundersökningar, på uppdrag av iBoxen. Undersökningen stängdes när 500 svenskar svarat.