Som företagare är man fri att bestämma när man ska sluta arbeta och gå i pension medan pensionsåldern höjs successivt framöver. Till skillnad från de flesta löntagare som vill sluta jobba innan 65 visar Länsförsäkringars undersökning bland företagare att mer än hälften av dem tror att de kommer driva företaget vidare efter att de fyllt 65 år.

– Kanske har företagare ett annat driv och brinner mer för sitt jobb än en anställd löntagare. Och det kan företagaren tjäna många tusenlappar på då det finns många ekonomiska skattemässiga skäl att fortsätta jobba vidare efter man fyllt 65 år, säger Trifa Chireh pensionsekonom på Länsförsäkringar, och fortsätter:

– Från och med det år man fyller 66 betalar man mindre skatt på lön och pension genom det förhöjda jobbskatteavdraget och de förhöjda grundavdragen samt en lägre arbetsgivaravgift. Dessutom fortsätter man tjäna in till pensionen.

Exempel på hur mycket mer en företagare kan få i lön per månad med samma kostnad för företaget innan hen fyller 66 år respektive efter hen fyller 66 år:

Företagare som jobbar åren innan hen fyller 66
Företagets totala kostnad för lön: Arbetsgivaravgift: Företagarens bruttolön: Företagarens lön efter skatt:
45 997 kr 31,42%  35 000 kr  27 000 kr**
Företagare som fortsätter jobba från året hen fyller 66
Företagets totala kostnad för lön: Arbetsgivaravgift: Företagarens bruttolön: Företagarens lön efter skatt:
45 997 kr 10,21%. 41 736 kr  34 029 kr***

** Företagarens lön efter inkomstskatt efter grundavdrag och jobbskatteavdrag, med en beräknad skattesats om 32 %.

*** Företagarens lön efter inkomstskatt efter förhöjt grundavdrag och förhöjt jobbskatteavdrag, med en beräknad skattesats om 32 %.

Genom att jobba längre har företaget samma lönekostnad men den anställde företagaren får ut

7 029 kr (netto) mer per månad vilket blir nästan 85 000 kronor på ett år.

– Vi ser också i vår undersökning att det är betydligt fler, 73 procent, som arbetar inom konsultbranscher som juridik, ekonomi, vetenskap och teknik och som tror de kommer driva företaget vidare efter att de fyllt 65 år. I den här typen av arbete är det såklart enklare att fortsätta arbeta jämfört med branscher som är tyngre där kroppen kanske inte orkar med, säger Trifa Chireh.

Fakta om undersökningen
Undersökningen genomfördes med hjälp av telefonintervjuer bland företagare med upp till 49 anställda av Novus på uppdrag av Länsförsäkringar. Frågan som ställdes: Tror du att du kommer driva vidare företaget efter att du fyllt 65 år? Ja 55 %, nej 29 % och vet inte 16 %