I december 2022 tecknade Umida en avsiktsförklaring om att förvärva varumärket Ekobryggeriet från Ekobryggeriet i Sverige AB, vilket offentliggjordes genom pressmeddelande den 19 december 2022. Umida har idag ingått bindande överlåtelseavtal om förvärvet. Ekobryggeriet är ett marknadsledande varumärke inom premiumtonic i Sverige och med närvaro på internationella marknader. Förvärvet av Ekobryggeriet ligger i linje med Umidas förvärvsstrategi att fokusera på starka varumärken med god lönsamhet och en underliggande utvecklingspotential. Umida är noterat på Spotlight.

”Förvärvet av Ekobryggeriet är ett perfekt förvärv i vår tillväxtresa. Vi tillförs ett starkt helägt varumärke som redan är marknadsledare inom premiumtonic samtidigt som vi ser stor utvecklingspotential för varumärket i flera nya kategorier.”, säger Filip Lundquist, VD på Umida Group

Styrelsen i Umida har även beslutat om att genomföra en kapitalanskaffning i form av en företrädesemission av B-aktier. Kapitalanskaffningen ska möjliggöra delfinansiering av förvärvet av Ekobryggeriet med en total köpeskilling om 11 MSEK.

”I samband med förvärvet av Ekobryggeriet ämnar vi genomföra en företrädesemission för att delfinansiera förvärvet men också för att stärka upp kassan inför 2023. Jag är glad att vi kan erbjuda nuvarande aktieägare att vara med och möjliggöra bolagets fortsatta tillväxt i en spännande tid. Även om 2023 ser utmanande ut på många fronter i vår omvärld står vi väl rustade för att både växa organiskt med ett antal nya offertvinster i bagaget och även kunna ta vara på nya förvärvsmöjligheter.”, säger Mats Jämterud, styrelseordförande i Umida Group