Ulf Kjellman utses som medicinsk chef på Realheart

Realheart har tagit ett stort steg framåt genom att utse hjärtkirurgen Ulf Kjellman som ny medicinsk chef (Chief Medical Officer, CMO). Kjellman har över 35 års erfarenhet av hjärt- och thoraxkirurgi, och har bland annat varit engagerad i att utveckla program för hjärttransplantationer och hjärtpumpsbehandlingar vid flera sjukhus i Sverige och i andra länder. Realheart är noteratNasdaq First North.

Som medicinsk chef kommer Kjellman att ha det kliniska ansvaret för Realhearts prekliniska och kliniska studier. Han har en bred erfarenhet av hjärt- och kärlsjukdomar generellt, och har publicerat flera vetenskapliga artiklar om hjärtpumpar specifikt. Kjellman har även ett stort kontaktnät bland potentiella kunder, leverantörer och samarbetspartners, både i Sverige, Europa och Mellanöstern.

Realhearts TAH (total artificiell hjärta) är ett oerhört intressant koncept och ett paradigmskifte inom konstgjorda hjärtan. Som produkt fyller det ett tomrum inom vården av hjärtsviktspatienter, med potential att i framtiden rädda liv och ge patienterna en fortsatt bra livskvalitet. Kjellmans expertis och erfarenhet kommer att vara av avgörande betydelse för Realhearts fortsatta utveckling och kliniska prövningar.

– Vi är oerhört glada och stolta över att Ulf Kjellman väljer att gå in i rollen som medicinsk chef. Även om hans expertis har funnits för oss sedan en tid tillbaka, så blir det från och med nu ännu tydligare vilken viktig roll han kommer att spela i vår fortsatta utveckling. Dr Kjellman blir ett mycket värdefullt tillskott i ledningsgruppen, där han bidrar med stor erfarenhet av hjärtkirurgi och transplantationer. Detta får i sin tur stor betydelse för våra framtida kliniska prövningar då patienterna kommer att få Realheart® TAH säger Ina Laura Perkins, vd på Realheart.