Quiet Quitting. En ny undersökning från SD Worx avslöjar en intressant dynamik på svenska arbetsplatser. Medan sex av tio svenskar känner sig nöjda med sitt jobb, finns det en betydande andel anställda som bara gör det minsta möjliga för att uppfylla sina arbetsuppgifter. Denna trend, känd som ”quiet quitting” på engelska, involverar 27%  av de svenska arbetstagarna.

Denna upptäckt kommer från en omfattande studie som utförts av SD Worx, en europeisk HR-tjänsteleverantör. Undersökningen omfattade över 16 000 anställda och nästan 5 000 HR-chefer i sexton europeiska länder, inklusive Sverige.

Huvudpunkter från undersökningen

Medarbetarens engagemang
En tredjedel av företagen i Europa upplever utmaningar med att engagera sina medarbetare, en situation som förväntas förvärras över tid.

Tillståndet i Sverige
Även om en majoritet av svenska anställda (64%) känner sig engagerade och nöjda, begränsar en betydande andel (27%) sitt engagemang till det allra nödvändigaste.

Internutbildning
En annan insikt från undersökningen är att många företag söker talanger externt, trots att potentialen ofta finns internt. Endast en fjärdedel av arbetsgivarna väljer att utbilda sina medarbetare internt för att fylla vakanta positioner.

Talangutveckling
Länder som Norge och Frankrike tenderar att förlita sig mer på att locka talanger utifrån, medan Finland leder inom intern talangutveckling.

Mikael Sundin, Head of Customer Experience Nordics på SD Worx, betonar vikten av att företag utnyttjar sin interna potential i kampen om talanger. Han påpekar att intern rörlighet inte bara gynnar företaget utan också erbjuder tillväxtmöjligheter för anställda med individuella ambitioner.

Undersökningen belyser även att trots utmaningarna med att behålla talanger, anser många arbetsgivare att det är svårare att attrahera nya än att behålla befintliga anställda. Med ökande kostnader och svårigheter att tillsätta lediga jobb, står arbetsgivare inför utmaningen att balansera behovet av att säga upp anställda med svårigheterna att hitta och behålla kvalificerad personal.