Finansinspektionen (FI) ger betaltjänstföretagen Trustly Group AB (Trustly) och ClearOn AB (ClearOn) varningar för allvarliga brister i bolagens efterlevnad av penningtvättsregelverket.

Trustly ska betala en sanktionsavgift på 130 miljoner kronor och föreläggs att rätta vissa brister. ClearOn ska betala en sanktionsavgift på 14 miljoner kronor.

FI:s utredning visar att Trustly inte har uppfyllt centrala delar i regelverket om penningtvätt. Företaget har haft brister i sin allmänna riskbedömning, riskklassificering av kunder, rutiner och riktlinjer för kundkännedom, åtgärder för kundkännedom samt i sin övervakning av kunder. Bristerna har varit allvarliga och har funnits inom företagets största affärsområde, spelbranschen, som är förenad med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Trustly får därför en varning och ska betala en sanktionsavgift på 130 miljoner kronor.

Vidare bedömer FI att Trustly inte på ett korrekt sätt har identifierat vem som är kund till företaget i penningtvättslagens mening. Det har lett till att det inte har inkluderat en stor del av sina kunder i åtgärderna för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Företaget föreläggs och ska därmed rätta dessa brister.

– Trustlys roll i betalkedjan, mellan spelbranschen och ett stort antal banker, ger företaget förutsättningar att se flöden som inte är möjligt för andra aktörer. Ett företag som har valt snabbhet och enkelhet som sin affärsidé i spelbranschen behöver göra ett grundligt jobb för att motverka penningtvätt. Så har inte varit fallet när vi har undersökt dem, säger generaldirektör Erik Thedéen.

FI:s undersökning av betaltjänstföretaget ClearOn visar på allvarliga brister i företagets arbete för att motverka penningtvätt. Företaget har haft brister i sin allmänna riskbedömning, riskklassificering av kunder, rutiner och riktlinjer för kundkännedom samt åtgärder för kundkännedom. Vidare har det inte identifierat när en affärsförbindelse råder och därmed inte heller vidtagit tillräckliga åtgärder för att kunna hantera den risk för penningtvätt som dessa affärsförbindelser har inneburit för företaget. Även dessa brister har varit allvarliga. Därför får ClearOn en varning och ska betala en sanktionsavgift på 14 miljoner kronor.

– Kontanter fortsätter att vara ett viktigt verktyg för kriminella, eftersom de gör det svårare att spåra pengarna. Det är mycket allvarligt att ClearOn, som har en omfattande kontanthantering, inte har vidtagit kraftfulla åtgärder för att motverka att de utnyttjas för penningtvätt, säger generaldirektör Erik Thedéen.