Inwido benämner det tredje kvartalet som utmanande. Det råder begränsade investeringar i nybyggnation samt avvaktande konsumentmarknad. Trots marknadsklimatet levererar Inwido ett rekordkvartal. 

Inwido-aktien stiger under förmiddagen, och handlas i skrivande stund upp 13,8 procent, till 108,6 SEK per aktie.

Under det tredje kvartalet steg operationell EBITA till 308 MSEK (297), vilket är det bästa resultatet någonsin för ett tredje kvartal. Detta motsvarar en operationell EBITA-marginal på 13,2 procent (12,5). Ansträngningarna att anpassa produktionskostnaderna till de lägre volymerna fortsatte att gå i rätt riktning, och i kombination med genomförda prisökningar förbättrades bruttomarginalen.

Henrik Hjalmarsson, vd och koncernchef för Inwido.
Fotograf Charlotte Carlberg Bärg

”Investeringar i nybyggnation fortsätter att vara återhållsamma och även på konsumentsidan upplever vi en avvaktande trend. Trots detta förbättrar vi orderingången i kvartalet med 3 procent, inklusive förvärvet av Sidey Group. EBITA-marginalen stärks till 13,2 procent och vi levererar en avkastning på operativt kapital på 16,2 procent, betydligt över vår målsättning på 15%”, säger Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef för Inwido.

Nettoomsättningen minskade med 2 procent under kvartalet till 2 339 MSEK (2 386) på grund av den generellt svagare efterfrågan.

Orderingången stabiliserades, och den totala orderingången ökade med 3 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Orderstocken vid periodens slut ökade till 2 428 MSEK (2 420) till följd av förvärvet av Sidey Group.

”Vi såg en positiv utveckling inom tre av fyra affärsområden och jag är glad över att se affärsområde e-Commerce öka såväl försäljning, orderingång och vinst på en tuff konsumentmarknad. Skotska Sidey Group, som förvärvades i början av kvartalet, har fått en positiv start som en del av Inwido-familjen och bidrog positivt till resultatet”, säger Henrik Hjalmarsson.

Läs mer om VD-bytet i Inwido