Efter en svag inledning på året ser det svenska näringslivet ut att ha återhämtat sig och visar nu en tydlig ökning av antalet nya företag. Enligt en sammanställning från webbhotellspecialisten STRATO, baserad på statistik från Bolagsverket, har antalet företag i Sverige ökat med 3 811 stycken under årets första halvår, varav 1 411 tillkom i juni.

Under det första kvartalet av året var trenden negativ, med minskad tillväxt av nya företag i ett inflationsdrabbat Sverige. Men efter några månader med svaga siffror bröts trenden i maj, och de senaste uppgifterna visar att den positiva utvecklingen fortsätter.

I juni ökade antalet företag med 0,13 procent, vilket motsvarar 1 411 nya företag. Det är något bättre än föregående månad då 1 339 nya företag tillkom. Jämfört med samma period förra året, då det registrerades 3 243 nya företag, har ökningen minskat något till 0,31 procent.

Totalt sett är utvecklingen positiv för första halvåret, med 3 811 nya företag som har startats under de sex första månaderna 2023. Detta motsvarar en procentuell förändring på 0,36 procent sedan årets början, jämfört med 1,2 procent under samma period förra året.

Herman Borel, internationell chef för affärsverksamhet på STRATO, uttrycker sin glädje över den positiva trenden och betonar betydelsen av att människor känner sig trygga med att starta och driva egna företag även under lågkonjunktur. Han påpekar även att den positiva utvecklingen på halvårsbasis är lovande och visar att näringslivet är på rätt köl igen.

Trots den generella ökningen av företag under juni fanns det två regioner som uppvisade en minskning. Skåne län minskade med 0,10 procent och Jönköpings län hade en negativ tillväxt på 0,15 procent. Å andra sidan hade Kronobergs län, Jämtlands län och Hallands län den starkaste tillväxten under den senaste månaden. Kronoberg hade den största ökningen med 0,73 procent, följt av Jämtland (0,57 procent) och Halland (0,23 procent).

Skåne län har haft en något volatil utveckling under första halvåret. Det är både den region som har ökat mest och minskat mest från en månad till en annan. Den största procentuella ökningen inträffade mellan mars och april med 0,96 procent, medan den största minskningen låg på -0,64 procent mellan februari och mars.

Sammanfattningsvis visar statistiken från Bolagsverket att ökningen av nya företag i Sverige håller i sig. Trots tidigare svaga siffror har näringslivet återhämtat sig och visar en positiv trend.