Bostadsmarknaden i juli fortsatte ner, dock ser man nu en trendvändning då den vände upp i Stockholm i augusti, detta visar ny statistik från Valueguard.

I juli gick prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, ner 2,9 procent. Bostadsrättsindex gick ner med 3,3 procent och villaindex med 2,7 procent. I Stockholm var nedgången 3,5 procent för bostadsrätter och 2,8 procent för villor. I Göteborg gick priserna ner med 3,0 procent för bostadsrätter och 2,3 procent för villor. Priserna i Malmö gick ner med 2,5 procent för bostadsrätter och 3,8 procent för villor. När vi justerar för säsongseffekter går HOXSWE ner med 1,7 procent. Bostadsrättspriserna går ner med 3,2 procent medan villapriserna går ner med 1,2 procent efter säsongsjustering. Juli har ofta varit en svag månad på bostadsmarknaden, i synnerhet för småhus, vilket gör att nedgången är mindre efter säsongsjustering.

Under första halvan av augusti steg priserna för bostadsrätter i Stockholm. Uppgången var 1,4 procent jämfört med hela juli. I Göteborg sjönk däremot bostadsrättspriserna med 0,6 procent under samma tidsperiod. Bostadsrättsmarknaden i Stockholms kommun är den del av bostadsmarknaden vi följer med kortast intervall, ned på enskilda dagar. Där kan vi se att priserna slutade gå ned kring midsommar och att de började stiga i månadsskiftet juli-augusti. Att priserna ändå gick ned i juli skall tolkas som att de genomsnittliga priserna var lägre i juli än i juni. Under lejonparten av juni, före midsommar, hade priserna ännu ej nått den låga nivå som rådde mellan midsommar och sista juli. Om uppgången i början av augusti är ett trendbrott eller sedvanlig rekyl efter sommaren är för tidigt att säga.

Läs förra månadens statistik från Valueguard.