På dagen för tre år sedan noterades Skogsfond Baltikum på Nordic Growth Market. Sedan dess har den alternativa investeringsfonden förvärvat och utvecklat skog i Baltikum i enlighet med den plan som sattes 2019, och genomfört ytterligare tre publika nyemissioner. Vd:n Carl Olén blickar framåt mot avyttring med stor förväntan.

I dag, den 28 juni, firar Skogsfond Baltikum tre år som börsnoterat bolag. Investeringsfonden har sedan inträdet på börsen gjort det möjligt för privatpersoner att gå samman och äga skog i Baltikum. Vd:n Carl Olén berättar om bakgrunden till uppstarten av Skogsfond Baltikum.

– Jag är uppvuxen med skog och har alltid på ett eller annat sätt utvecklat skogsfastigheter. För fem år sedan lämnade jag mitt jobb som gruppchef på Scania forskning och utveckling för att istället satsa helhjärtat på skogsinvesteringar. Målet var att skala upp investeringsverksamheten i Lettland, vilket ledde till att Skogsfond Baltikum grundades. Jag ville skapa god avkastning från baltisk skog för fler då jag såg att den var kraftigt undervärderad, men också jobba med tillväxtfrämjande åtgärder i skogen som jag har gjort sedan jag var liten, och på så sätt bidra till mer viktig klimatnytta, säger Carl Olén och fortsätter:

– En rolig detalj är att samma dag som Skogsfond Baltikum noterades, börsnoterades även min gamla arbetsgivare Scania via ägarbolaget Traton. Det var en extrem slump att börsnoteringarna skedde med en kvarts mellanrum samma dag. Skogsfonden har sedan dess haft en positiv börsutveckling samtidigt som Traton har tappat cirka 45 procent. Idag är jag glad över att jag vågade gå utanför fabriksgrindarna på Scania för att skapa Skogsfond Baltikum, och jag ser fram emot den dag då vi får ett attraktivt uppköpserbjudande.

”Lågt värderad skog borgar för god avkastning”
Vid noteringen för tre år sedan tog Skogsfond Baltikum in 17 miljoner kronor. I dag ligger börsvärdet på 175 miljoner efter ytterligare tre publika nyemissioner. Carl Olén medger att ”aktiekursutvecklingen inte har varit fantastisk”, men trycker på att det underliggande värdet på skogsinnehavet är på uppåtgående.

– Skogsfond Baltikums skogar är lågt värderade enligt aktiekursen jämfört med marknadsvärdet på baltisk skog idag. Skog blir en allt viktigare resurs och målet är att realisera de värden vi skapar genom att avyttra det konsoliderade innehavet till ett prispremium, säger Carl Olén.

I dag äger Skogsfond Baltikum 8 000 hektar skog i Lettland och Litauen. I sommar kommer portföljen att kompletteras med förvärv av ytterligare 600 hektar i Lettland. Värdet på skogsfastigheterna enligt balansräkningen ligger i dag på cirka en kvarts miljard kronor, det vill säga cirka 30 000 kronor per hektar, men det föreligger en substansrabatt om aktierna köps via börsen, vilket Finanstid skrev om den 13 maj 2022.

Förbättrar tillväxten i skogen
Skogsfond Baltikum har som mål att leverera en genomsnittlig avkastning om 7–9 procent årligen. För att säkerställa att tillväxtpotentialen på markerna tillvaratas genomförs ett planteringsprogram som går ut på att sätta obrukad mark i full produktion. Genom att plantera upp till en miljon plantor på cirka 500 hektar icke-produktiv mark beräknar bolaget att tillväxten och därmed också koldioxidinlagringen ökar med 15 procent.

Redan från start sattes investeringshorisonten till 2026 – senast då ska skogsportföljen säljas, de värden som skapats realiseras och vinsterna delas ut till aktieägarna.

– Vi gnetar vidare och följer vår investeringsplan. Vi har kommit ungefär halvvägs nu, och det ser riktigt bra ut, konstaterar Carl Olén.

 

Läs de senaste nyheterna om Skogsfond Baltikum här.