En majoritet av de svenska ekonomiavdelningarna lägger för lite tid på insikts- och analysarbeten, samtidigt som administrationen tar allt för mycket tid. Många ekonomichefer tror dock att detta kommer att förändras de kommande åren – närmare tre av tio tror att robotar och AI kommer att ta över. Det visar en ny rapport från affärssystemsleverantören Xledger.

I en undersökning från Xledger, där svenska ekonomichefer tillfrågats, uppger mer än hälften att ekonomiavdelningarna idag ägnar för lite tid åt insikts- och analysarbete. Istället är det administrativa uppgifter som tar för stor del av arbetstiden, där ad-hoc uppgifter (32 procent), regelefterlevnad (23 procent) och löpande bokföring (20 procent) uppges som de största tidstjuvarna.

– Medarbetare behöver mindre manuellt arbete för att frigöra tid till att skapa mervärden för verksamheten, som att skapa egna rapporter och kunna ge en bild av verksamhetens utveckling framåt, i stället för som i dag där mycket av analysen sker på basen av det som redan skett, säger Thomas Falk, vd på Xledger. Det innebär också att man kan attrahera duktiga medarbetare med roligare arbetsuppgifter.

44 procent tror att mindre tid kommer att läggas på administration i framtiden och att ekonomiavdelningen kommer att ägna sig mer åt prediktivt beslutsstöd, insiktsgenerering och rådgivning till verksamheten. Närmare tre av tio, 27 procent, tror att en större del av ekonomiarbetet kommer att skötas av AI och robotar. 51 procent tror också att det kommer att krävas större digital kompetens hos de anställda inom tre år. Fler prioriterar även att förstärka den befintliga personalens kunskaper framför nyrekrytering, 77 procent jämfört med 35 procent.

– Framtidens ekonomiavdelning kommer i allt högre grad behöva förlita sig på sitt affärssystem för att automatisera processer, snabbt producera rapporter, följa upp KPI:er och enkelt skala systemet efter förändringar i verksamheten. Lägg därtill att de ska ha ett system som garanterar säkerheten för all finansiella data, alltid är tillgängligt samt stöttar det nya digitala och flexibla arbetslivet. Men oavsett kommer det alltid att finnas ett behov av ekonomer, även om rollerna förändras, säger Thomas.

Närmare hälften av ekonomiavdelningarna, 45 procent, har redan automatiserat den löpande bokföringen. En majoritet, åtta av tio, ekonomiavdelningar har påbörjat sin digitaliseringsresa genom att implementera lösningar för tidsredovisning, utlägg och reseräkning samt projektuppföljning mot budget.