Transtema Network Services AB (“TNS”), ett dotterbolag till Transtema Group AB (publ) har tecknat ett avtal med Proptivity AB som partner avseende utbyggnad, drift och underhåll av mobila lösningar för inomhustäckning av 5G i Sverige.

Parterna har idag tecknat ett avtal med en löptid om 15 år med option på förlängning med 2 år i taget. TNS är en ledande leverantör i Sverige inom drift och underhåll av kommunikationsnät. Proptivity är ett nystartat bolag som kommer att erbjuda fastighetsägare och operatörer framtidssäkra och högpresterande 5G inomhus nät, levererat som en neutral tjänst där Proptivity tar helhetsansvar men där alla operatörer kan koppla in sig och ge sina respektive kunder den absolut bästa 5G upplevelsen, det som Proptivity kallar Gigabit 5G.

Avtalet omfattar planering, byggnation, drift och underhåll av Proptivity’s infrastruktur. Det totala uppskattade värdet från löpande drift och underhåll uppgår totalt till cirka 150 Mkr över 15 år. Tillkommer gör framtida löpande byggnation men då avtalet inte innehåller några volymåtaganden är det i dagsläget inte möjligt att uppskatta framtida ordervärde. Initialt gäller avtalet för Sverige men det finns en intention att bredda avtalet till andra marknader i framtiden.

“Vi är stolta över att bli utvalda av Proptivity, ett ambitiöst företag inom ett nytt spännande segment, det är en bra matchning med våra nuvarande åtaganden och passar väl in i vår strategi där vi ser en stor tillväxtmöjlighet inom Proptech / IoT över tid”, säger Magnus Eriksson VD för Transtema Network Services.

“Avtalet är ett långsiktigt partnerskap och med Transtemas kunnande och expertis känner vi oss säkra på att vår infrastruktur kommer att byggas och underhållas väl för att betjäna våra kunder på bästa möjliga sätt”, säger Mikael Lundman, VD för Proptivity.