Transfer Group AB (publ) helägda dotterbolag Amigo Alarm Sweden AB har fått ett tilldelningsbeslut från Gislaveds kommun och Gnosjö kommun avseende personlarm.

Efter avtalsspärr som löper till och med 2021-10-04 har Amigo Alarm möjlighet att teckna ett fyraårigt avtal med Gislaveds och Gnosjö kommun avseende leverans av Amigo personlarm samt tillbehör till dessa.