Transferators portföljbolag ELKAB Studios AB har idag förvärvats av det NASDAQ-noterade amerikanska företaget Scientific Games Corporation i en aktietransaktion. Transferator ABs dotterbolag Transferator Ventures AB  har i transaktionen sålt samtliga ägda aktier i ELK Studios för en kontant köpeskilling om cirka 110 MSEK. Det framgår av ett pressmeddelande. Marknaden reagerade mycket positivt och aktien var som högst upp nära 200 % men har fallit tillbaka och handlas i skrivande stund ca 90 % upp för dagen.

Utöver initial köpeskilling kan resultatbaserade tilläggsköpeskillingar (s.k. Earn-Out) utgå för åren 2022-2024 baserade på den finansiella utvecklingen i ELK Studios. Tilläggsköpeskillingarna kan under en treårsperiod, om de skulle falla ut, för Transferator Ventures maximalt uppgå till ytterligare cirka 60 MSEK baserat på dagens valutakurs. Rent finansiellt innebär dagens försäljning att Transferator Ventures realiserar en vinst om cirka 102 MSEK vilket kommer att påverka resultatet i fjärde kvartalet. 

Transferators VD Fredrik Vojbacke ger följande kommentar till dagens affär, -“En fantastisk affär från början till slut. Transferator investerade i ELK Studios redan 2015 och vi har följt företaget under många år. Ett unikt management team har byggt ett helt otroligt företag som blivit en mycket respekterad spelare i branschen. Företaget har sen start levererat tillväxt med lönsamhet, gjort en väl avvägd geografisk expansion och alltid fokuserat på ´mobile first´ i en mycket konkurrensutsatt miljö. Vi önskar nu detta fantastiska företag lycka till och vi är övertygade att ELK tar sig till nya höjder inom Scientific Games koncernen.”