Transfer Group presenterade idag sin Q3 rapport där man vände från ett negativt EBITDA i Q2 till ett svagt positivt EBITDA i Q3 om drygt 300 tkr. Samtidigt ökar kassaflödet från den löpande verksamheten från -14,7 MSEK i Q2 till 2,1 MSEK i Q3. Omsättningen uppgick till 90,6 MSEK, vilket kan jämföras med 85,8 MSEK i Q2 2022.

Transfer meddelade även under gårdagen att man avbryter sonderingsarbetet avseende förvärvet av CSG, trots att bud har inkommit under sonderingsperioden. Istället har man påbörjat arbetet med att integrera stödfunktionerna hos CSG mer på koncernnivå för att öka marginalerna hos CSG och samtidigt minska overheadkostnaderna i koncernen.

Med ett skärpt säkerhetsläge i världen blir vår bransch viktigare än någonsin, vilket märks av i det ökade antalet förfrågningar som inkommer. Ett tydligt exempel är Altum som redovisar en tillväxt med 52 procent jämfört med Q2 2022. Transfer Group fyller en viktig funktion i samhället och ska genom sina olika verksamhetsområden verka för att skapa en tryggare tillvaro för alla, säger Pernilla Jennesäter, vd på Transfer Group, i en vd-kommentar i rapporten.