Finanstid följer upp spåret gällande den eventuella fusionen mellan Transfer Group & Sensec, där Mathias Svedlund, VD för Sensec framförde i sin intervju med oss på finanstid, att det existerar ett förslag om att slå de två bolagen ihop.

Kommer det bli av? Vad säger Transfer Groups VD? Vad måste hända för att det ens ska bli av? Allt detta besvaras i videon, där Mats Holmberg, Styrelseordförande för Transfer Group & Sensec Holding AB, går in på djupet gällande fusionen.
Med sig har han, Mathias Svedlund, VD för Sensec, Peter Carlson, VD för Transfer Group och Pernilla Jennesäter, CFO för Sensec och styrelsemedlem i Transfer Group.