Under måndagsmorgonen presenterades ett fusionspressmeddelande som innebär att Transfer och Sensec ska fusioneras efter beslut på extra bolagsstämma, en så kallad merger. För varje aktie i Sensec erhåller man drygt 0,75 aktier i Transfer. Vad kan då det här innebära för aktieägarna?

Transfer tar enorma marknadsandelar
Transfer Group som redan växer kraftfullt genom nya affärer och inte minst förvärv skulle genom sammangåendet nära på fördubbla omsättningen och flerdubbla resultatet. Transfer rapporterade det första halvåret 2021 en omsättning om ca 93,6 MSEK med ett EBITDA på ca 4,4 MSEK. Värt att nämna här är att förvärvet av Altum vid affärstillfället förväntades generera 10 MSEK med EBITDA på minst 1 MSEK, efter ett par fina affärer rapporterats in under hösten får man nog skruva upp den prognosen något. 

Sensec hade under våren ett uttalat mål att uppnå 150 MSEK i omsättning med minst 10 % EBITDA-marginal. Utfallen har överträffat analytikerkårens estimat vid både Q1 och Q2 och redan på halvåret hade man ett EBITDA på ca 6 MSEK. Prognosen kvarstår enligt bolaget och sammanslaget skulle alltså det nya Transfer omsätta närmare 400 MSEK med ett EBITDA om ca 25 MSEK givet de prognoser som lämnats av båda koncerner. 

Lägg till det att synergierna mellan CSG, Amigo och Altum börjar bära frukt så är förhoppningen att det andra halvåret i nuvarande konstellation kan bli riktigt bra. Genom fusionen så blir även Transfer en funktionsleverantör. Genom att bolagen slås ihop kommer man ha möjlighet att leverera allt ifrån yttre skydd till inre skydd. Från att en kund kliver ur bilen vid flygplatsen tills dess att man sitter på flygplanet så har Transfer nu möjlighet att erbjuda säkerhetstjänster. Genom denna fusion blir man då en kraftfullare konkurrent gentemot Avarn Security och Securitas på flygplatserna. Sensec Academy som av länsstyrelsen är ett auktoriserat utbildningsföretag bör nu även exempelvis kunna utbilda CSGs väktare. Det finns många synergieffekter denna fusion kommer skapa och således även skapa långsiktig lönsamhet som gynnar aktieägarna.

Jämförelse med närmaste noterade konkurrent
Det finns inte så många att benchmarka mot men Tempest Security är en snarlik koncern som är noterade på First North. Tempest omsatte 2020 ca 307 MSEK med ett resultat på ca 1,2 MSEK. För det första halvåret hade omsättningen ökat något men resultatet är fortsatt väldigt tunt med en EBITDA-marginal på endast 1,3 %.

En sammanslagning mellan Transfer och Sensec innebär att man sannolikt går förbi Tempest rent omsättningsmässigt och definitivt i rörelseresultat där skillnaderna är signifikanta.

Tempest har ett nuvarande marknadsvärde på ca 358 MSEK och slår man samman Transfers och Sensecs nuvarande marknadsvärden så är det ca 92 MSEK + 81 MSEK = 173 MSEK. Jämförelsen kan ge en fingervisning om potentialen i ett sammangående.

Synergier skapar exceptionell lönsamhet
Syftet och de strategiska fördelarna med Fusionen mellan Transfer och Sensec är att det förväntas skapa värde för aktieägarna i Nya Transfer genom att skapa en koncern som kommer kunna ge kunderna ett bredare utbud inom de säkerhetsområden Transfer och Sensec idag är verksamma inom. Detta kommer skapa nya möjligheter att bearbeta marknaden och skapa en stark organisk tillväxt. Fusionen kommer också att bidra till stora organisatoriska synergier där man kan effektivisera och samordna koncernens stödfunktioner vilket kommer att bidra till en mindre overheadkostnad för de enskilda bolagen inom koncernen vilket kommer stärka koncernens lönsamhet. Med en gemensam förvärvsplan kan Nya Transfer fokusera på nya geografiska marknader vilket kommer att skapa möjligheter att ta nya affärer som gynnar alla delar av koncernen. Detta framgår ur pressmeddelandet.

Stekhet bransch
Det går inte att komma ifrån att säkerhet är i ropet. Det pågår en konsolidering av branschen och såväl Transfer som Tempest och Sensec har varit aktiva i grenen att växa genom förvärv. Att behovet av säkerhetslösningar kommer att öka råder det inga tvivel om, inte minst nu när flygtrafiken öppnar upp igen så kommer bolag som Sensec att blomstra igen efter en tung period under pandemin. Allt handlar om att positionera sig väl genom att hitta förvärv som kan skapa synergier på både kort och lång sikt, så här långt har alla de tre nämnda bolagen förvärvat med mycket gott resultat. 

Svensk brottsutveckling är fortfarande bland de mest negativa i Europa. Medans andelen av befolkningen som rapporterar brott, våld och vandalism i sitt område sjunker i många länder i Europa så ökar den i Sverige och Sverige är fortsatt en bra bit högre än EU-snittet. Detta enligt statistik från Eurostat. Säkerhetsbolagens tjänster behövs för att vända denna stigande trend och Transfer rustar nu för att kraftfullt ta sig an denna uppgift.

Finanstid avser att göra en mer djuplodande intervju med bolagen i närtid med anledning av denna fusionsplan.