Välkomna tillbaka till min söndagskrönika kring tradingveckan som gått, sett ur ett mer kortsiktigt handelsperspektiv. Precis som vanligt: Inga djupdyk i makrostatistik eller tekniska analyser, utan kort och gott vad som drivit mig och min handel samt vad jag främst har på min radar inför kommande vecka.

Oväntat för många så vände volatilitetsindexet VIX ned under den gångna veckan (se graf nedan). Detta trots oron över inflationen som inte vill sjunka i önskad takt samt sämre makrodata generellt – inte minst från Sverige. Europa, med Tyskland och DAX i spetsen, agerade draglok och gav stryka till såväl OMX som till de amerikanska indexen under veckans sista handelsdag.

Veckans börsutveckling ter sig egentlig rätt motsägelsefull, då den globala ränteuppgången inte visat någon tendens på avmattning utan istället visar tecken mot högre höjder. Kan det vara så att marknaderna bestämt sig för att inflationen och räntan är så nära sina långsiktiga toppnivåer och att konjunkturen är så nära sin långsiktiga botten att det trots den rådande osäkerheten är köpläge?

Den breda inflationen i Europa minskade visserligen från 8,6 till 8,5% i förra veckans mätning, men den så kallade kärninflationen (exkluderat mat och energi) steg
något mer än väntat. Därför lär en nästkommande styrräntehöjning på mindre än 0,5% vara i princip utesluten.

Oavsett så kommer det allt som allt att fortsätta ge mig anledningar till en försiktig inställning avseende börsutvecklingen – och på nuvarande nivåer kommer min tilt ligga på nedsidan den allra närmaste tiden framåt.

I de senaste två veckokrönikorna nämndes bland annat naturgasens kollaps efter sommarens rekordhöga nivåer i krigets svallvågor. Det har under senaste månaden pågått ett bottenbygge, men som haft svårt att ta fäste – men att vi fått se botten sättas för denna gång kan vi nog nu våga konstatera.

På radarn inför kommande vecka ser jag fortsatta intressanta möjligheter för kortsiktig handel – men med många fallgropar. I breda index som SP500, Nasdaq, DAX och OMX kommer tilten vid eventuell handel som sagt att ligga på nedsidan. Den, i alla fall för mig, oklara bilden med motsägelsefulla signaler gör att jag kommer undvika att hålla hävstångsprodukter över natten. Jag kommer fortsatt att snegla på vetepriset som tappat ordentlig med höjd till nivåer som inte setts sedan före Rysslands invasion av Ukraina (vilken är en av världens viktigaste producenter) men som nu planat ut.

Men framförallt kommer jag snegla på ett lite sent sportlov varför krönikan tar uppehåll nästa söndag men kommer åter den 19 mars.

Vi ses i marknaden / Massi