Välkomna tillbaka till min söndagskrönika kring tradingveckan som gått, sett ur ett mer kortsiktigt handelsperspektiv. Precis som vanligt: Inga djupdyk i makrostatistik eller tekniska analyser, utan kort och gott vad som drivit mig och min handel samt vad jag främst har på min radar inför kommande vecka.

Hela tre veckor har gått sedan den senaste krönikan. Ljudboksinläsningen av min debutroman A diary of a Daytrader har hunnits färdigställas (och ska enligt plan upp på de vanligaste plattformarna lagom till hängmattan), ett antal långhelger har passerat och som årstiden bjuder såväl skolavslutningar som studentexamina att fira.

Och självklart har det i vanlig ordning även hänt mycket på finansmarknaderna. Det gamla talesättet“sell in May and go away” har hitintills invaliderats och nya högstanoteringar har satts på flera ledande index – exempelvis DAX, Nasdaq och OMX. Precis som jag var inne på i senaste krönikan så är det en mycket stark utveckling från ett relativt få antal bolag, men från de som har störst vikt i respektive index, som agerat draglok. Detta medan många bolag, inte minst inom sektorn bygg/fastighet, släpat. Denna utveckling har fortsatt att tippa vågskålen med stigande index på bekostnad av det ovissa ekonomiska läge som ännu spökar – med höga inflationssiffror (har har börjat dala, men ännu på höga nivåer), de höga räntorna (signaler finns om att de toppat häromkring, men ingen vet) och med det till följd växande skuldberget som puttas framför oss. Därutöver är vårens bankkris med havererade Credit Suisse i spetsen och oron kring kriget i öst är som bortblåst, och den enda tolkningen som jag kan se är att marknaden prisat in att det värsta skulle vara över.

Ovanstående speglas tydligt i exempelvis CNN’s Fear & Greed Index, som den senaste månaden gått från 56 (neutral) till nu 82 (extreme greed). För exakt ett år sedan låg mätningen på 17 (extreme fear).

Även volatilitetsindexet VIX speglar den aktuella riskviljan med att noteras kring treårslägsta:

Med ovan sagt är mina tankar att flera index är stretchade på uppsidan, och att en rotation mycket väl kan ligga i korten. De tyngre bolag som dragit uppåt som mest behöver vila medan en del som släpat har möjligheter att vinna kraft om marknaden i stort ska orka hålla sig kvar häruppe. Om räntorna visar sig ha toppat så finns det flera intressanta bolag att hålla i den långa portföljen, inte minst inom byggsektorn förutsatt att de inte är alltför högt belånade.

Ur ett daytradingperspektiv är möjligheterna givet marknadsutvecklingen många. Även om VIX är på en rekordlåg nivå, så saknas inte volatiliteten intradag. Skulle det vara lugnt på aktiesidan så finns alltid råvarorna, där det ofta rör sig desto mer. Personligen kommer jag under sommaren hedga en del av min långsiktiga portfölj via korta indexpositioner.

Längre än så sträcker sig inte denna krönika då jag nu går på ledighet för sommaren. Önskar er all sol!

Vi hörs i hängmattan 🙂 / Massi