fbpx
27.4 C
Stockholm
söndag, juni 26, 2022
HemVD-intervjuTracTechnology genomför en företrädesemission - passa på att lära känna bolagets VD...

TracTechnology genomför en företrädesemission – passa på att lära känna bolagets VD Niclas Lindgren

TracTechnology arbetar för att öka spårbarheten och transparensen i dagens långa och avancerade leveranskedjor. Efterfrågan är stor på global nivå och bolagets huvudfokus ligger på att utveckla en lösning som skapar ett stort mervärde för de aktörer som är inblandade i leveranskedjorna. Finanstid har fått chansen att ställa några frågor till bolagets VD, Niclas Lindgren.

Läs mer om emissionserbjudandet här!

Hur skulle du beskriva dig själv som person och vilka egenskaper applicerar du i TracTechnology som för bolaget framåt?
– Som VD för ett utvecklingsbolag som arbetar med att ta fram en spårbarhetslösning så är det viktigt att förstå processer, flöden och kunna omsätta detta i en logisk modell där lösningen är avskalad och enkel men skalbar. Jag går metodiskt framåt för att säkerställa  att vi tar varje steg i rätt riktning. Jag är mycket stolt över det Proof of Concept som uppnåtts genom Den Svenska Matfabriken, samtidigt motiverar det oss att fortsätta följa vår vision framgent.

Kan du beskriva bolagets affärsidé och affärsmodell lite kort?
– TracTechnology AB ska underlätta för slutanvändare att göra medvetna val genom att redovisa öppna och transparenta leverans- och värdekedjor. Alla producenter och livsmedelsindustrier har krav på spårbarhet, ett steg framåt och ett steg bakåt. När produkten är odlad eller förädlad så har den en rad olika intressant information i sin historia. Denna information lever inte vidare utan försvinner när produkten lämnar lastbryggan. Det är den informationen vi ska ta in och se till att den lätt kan vara med i nästa steg i kedjan, i flera steg framåt. Detta kommer att bli allt viktigare framåt. Speciellt med tanke på Agenda 2030 och dess klimatmål. Den offentliga sektorn värnar om att maten ska vara lokalt eller närproducerad. Hur vet man det utan TracTechnologys lösning?

Ni förvärvade nyligen 100 % av Systemet; Traceability Information eXchange (TIX), kan du berätta lite om detta förvärv samt vad det beräknas skapa för mervärde?
– TracTechnology ser stora möjligheter att använda samma typ av lösning inom flera olika områden där det produceras produkter med sammansatta komponenter. Exempelvis på sådana komplicerade leveranskedjor återfinns vid tillverkning av textilier, möbler och läkemedel, genom Trac Tracker kommer vi att kunna arbeta inom fler vertikaler och därmed skapa ett större mervärde.

TracTechnology öppnar upp möjligheten för intressenter att investera i bolaget genom en företrädesemission, kan du berätta lite om motivet till emission samt hur emissionslikviden planeras att fördelas?
– TracTechnology ska med hjälpa av det intagna kapitalet reglera förvärvet av TIX, vi ska utöka spårningskedjan ytterligare steg, slutföra presentationslösningen av all spårbarhetsinformationen i en enskild förpackning och slutföra det investerarmaterial som ska ligga till grund för den större emissionen till hösten där vi har för avsikt att erbjuda aktier för minst 35 öre.

Kan du beskriva TracTechnologys framtid, vart ser du bolaget om fem år?
– Inom fem år har vi skapat en standard och som tillämpas på hur data följer råvaror och produkter genom hela värdekedjan. Initialt kommer vi att verka på den svenska marknaden men behovet av vår tjänst avgränsar sig inte endast till Sverige. Med den anledningen ser jag med all rimlighet att vi expanderar ut i övriga Norden för att möta efterfrågan på den bredare marknaden. Inom fem år har bolaget även för avsikt att notera sig på en lämplig marknadsplats i Sverige.

För den som vill veta mer om bolaget och den pågående emissionen, hur kommer man i kontakt med er?
Då kan man testa Proof of concept på vår hemsida
www.tractechnology.se. Eller så ringer man direkt till mig för mer info 0734222690. 

Teckna aktier med Bank-ID direkt här!

Om skribenten

PRESSMEDDELANDE

- Advertisment -