fbpx
11.9 C
Stockholm
tisdag, september 28, 2021
Hem Tillväxt IPO Tillväxtstrategin i Increasor - hur blir det möjligt?

Tillväxtstrategin i Increasor – hur blir det möjligt?

IPO-aktuella Increasor Tech Invest AB har en aggressiv expansionsplan och
siktar på att omsätta 70 MSEK redan första verksamhetsåret 2021, dessutom med
positivt rörelseresultat. Men hur ska det gå till? Finanstid träffar Andreas Trouin,
VD för Increasor som får förklara hur strategin ser ut för att uppnå de högt ställda målen.

Ta del av investeringserbjudandet här

Grundstenen – Den verksamhet som byggts upp
Andreas förklarar att verktygen som de redan existerande dotterbolagen besitter är det
som utmärker investmentbolaget. Increasor vill gå ut aggressivt och utmana de
traditionella VC-bolagen men samtidigt upprätthålla en stabil verksamhet.
Kompetenserna som finns idag är webbyrån Sprattlevann, som fokuserar på datadriven
kommunikation, leadsgenerering och tillväxtstrategi likväl som IT-utveckling,
systemutveckling och mobilappar. Grafiska teamet sitter i Ukraina och utvecklarna i
Indien medan strategin läggs från Stockholm. Den andra kompetensen som är viktig är
Capeum Nordic som arbetar med legala och juridiska frågor. Här finns även ett
investerarnätverk på 40.000 personer men också ett nätverk av affärsänglar och
riskkapitalister.

Grunden och kassaflödet genereras av en e-handelsportfölj, spännande appar och
techlösningar i en högriskportfölj. “Det gör att vi kan ta högre risker, i tidiga startups,
utan att behöva vara oroliga för exit-strategin där ett annat VC-bolag istället kanske
tackar nej. Det är också just det, som gör att vi kommer vara den första partnern man
hör av sig till när man söker tillväxt i sin affärsidé.’’

Läs mer i Increasor Tech Invest och memorandum här

Den största delen av omsättningen förvärvas
Bolagets satsning på att konsolidera e-handlar kommer att utgöra den största delen av
koncernens omsättning. De ovan nämnda verksamheterna utgör omsättningsmässigt ca
15-20 MSEK, resten av den prognostiserade omsättningen ska förvärvas. Tanken med
att konsolidera e-handlar bygger på att många e-handlare idag antingen har slagit i ett
glastak och inte längre kommer framåt. Alternativt så beror det på att intäkterna är för
små för att upprätthålla en verksamhet som driver de med allt vad det innebär,
lokalkostnader, bokföring, försäkringar etc. Genom att komma in i en större organisation
kan e-butikerna inte bara få en tryggad ekonomisk situation utan också bli betydligt mer
lönsamma genom att nyttja de stordriftsfördelar och synergier som konceptet erbjuder.

Stor användarbas skapar stort värde
Genom att slå samman och kategorisera kunddatabaser, skapas en näst intill ovärderlig
kundkännedom. Increasors strategi i detta är att använda den User Intelligence som
kontinuerligt skapas i e-handels flödena och trafikdrivande hemsidor och på så sätt
kunna skapa datadriven marknadsföring och leadsgenerering med ypperlig
målgruppssegmentering. Det kommer inte att ta lång tid att bygga en stor värdebas i
användarna av Increasors samtliga kanaler.

Ekosystemet
För att återkomma till ordet ekosystem i första stycket så är det så här det fungerar.
Increasor förvärvar initialt verksamheter med fokus på e-handel och genast hamnar de i
det ekosystem som har byggts upp. Webbyrån tar automatiskt över marknadsföring och
ansvaret för tillväxt i e-handeln, liksom övergripande ansvar för
marknadsföringsaktiviteter. Givetvis kan driftkostnader etc. sänkas när man kommer
med en större verksamhet till leverantörer. Exempelvis kan Capeum hantera allt som
har med Corporate Governance att göra oavsett om det gäller kallelse till
bolagsstämma, ett aktieägaravtal eller kontakten med affärsänglar. I det större
perspektivet ska Increasor fungera som en accelerator där alla portföljbolag kan
hanteras av en central organisation.

Bli delägare i Increasor Tech Invest AB innan emissionen stänger

PRESSMEDDELANDE

- Advertisment -